Tidehvervsk flæberi: Selvfølgelig skal et menighedsråd se på teologisk ståsted

Jeg troede, at menighedsrådenes ret, ja, pligt, til frit at vælge sin præst ud fra teologisk ståsted er en demokratisk opgave, man ikke mindst i Tidehverv meget gerne vil stå vagt om, skriver domprovst Anders Gadegaard

Jeg troede tilmed, at menighedsrådenes ret, ja, pligt, til frit at vælge sin præst ud fra teologisk ståsted er en demokratisk opgave, man ikke mindst i Tidehverv meget gerne vil stå vagt om, skriver læser. Modelfoto
Jeg troede tilmed, at menighedsrådenes ret, ja, pligt, til frit at vælge sin præst ud fra teologisk ståsted er en demokratisk opgave, man ikke mindst i Tidehverv meget gerne vil stå vagt om, skriver læser. Modelfoto. Foto: Paw Wegner Gissel.

Man tror ikke sine egne øjne, da man læser i lørdagens udgave af Kristeligt Dagblad, at en tidehvervsk præst anklager et menighedsråd for at have fravalgt hende til et ledigt præstejob på grund af teologisk ståsted.

Her gik jeg rundt og troede, at netop dét er et menighedsråds fornemste opgave: Når der skal kaldes en præst da grundigt at drøfte med en række af kandidaterne lige præcis deres teologiske ståsted - for netop på den baggrund at vælge den præst, hvis forkyndelse man gerne vil lytte til, og hvis fremtidige pastorale gerning man har tillid til vil være til gavn for menigheden - dels ud fra den prøveprædiken kandidaten har holdt, dels ud fra den samtale om kristendom, kirke og menighedens liv og opgaver, kandidat og menighedsråd har haft.

I den samtale gælder det selvfølgelig om at komme godt rundt om mange emner: forkyndelsens centrum, gudstjenestens mulige former, indstilling til børnearbejde, diakonale udfordringer og andre relevante menighedsaktiviteter.

Jeg troede tilmed, at menighedsrådenes ret, ja, pligt, til frit at vælge sin præst ud fra teologisk ståsted er en demokratisk opgave, man ikke mindst i Tidehverv meget gerne vil stå vagt om. Hvordan i alverden kan det så i dette tilfælde gå hen og blive til en anklage, at et menighedsråd har udført sin opgave tilsyneladende præcis, som de skulle: Med vægt på teologien?

Det kan der tilsyneladende kun være én forklaring på: For de tidehvervske går grænsen for det frie præstevalg åbenbart dér, hvor et fravalg på grund af teologisk ståsted rammer en fra egne rækker. Så skyder klubben med skarpt både på de sociale og i de trykte medier. Så skal der anklages.

Ak, hvad er det andet end selvmodsigende flæberi fra de i egne øjne altid så skarpe.

Anders Gadegaard er domprovst i København