Tidligere DR-chef: Trosprogrammer bør sendes på hovedkanaler

Tros- og eksistensstoffet er en kolossal kreativ udfordring, men DR er pisket til at tage den op, skriver Finn Slumstrup, forfatter, foredragsholder og tidligere kanalchef på DR P1

DR Kirken (billedet), Morgenandagten og Før Søndagen burde vises på DR's hovedkanaler, mener tidligere kanalchef på DR P1
DR Kirken (billedet), Morgenandagten og Før Søndagen burde vises på DR's hovedkanaler, mener tidligere kanalchef på DR P1. Foto: Bo Amstrup Denmark.

DR halverer seertal på trosstoffet var overskriften på en forsideartikel i Kristeligt Dagblad den 12. august. Den blev fulgt op dagen efter med en leder, hvor det bombastisk blev fastslået, at public service-giganten behandler trosstoffet som nørdet nichestof.

LÆS OGSÅ:
DR halverer seertal på trosstoffet

Derefter var kanalredaktøren på DR K naturligvis tvunget til at komme på banen med et forsvar, for den voldsomme nedgang i seerantal skyldes, at DR siden februar har samlet tros- og eksistensstoffet på denne kanal. Og den 16. august meldte den første politiker sig så på banen, idet Ellen Thrane Nørby (V) fastslog, at Danmarks Radio nedprioriterer kerneområderne i public service-opgaverne, og det er ikke kun trosstoffet, der må vige for de populærkulturelle programmer.

LÆS OGSÅ:
DR og den kristne kulturarv

Vi er altså i fuld gang med det seneste afsnit af en diskussion, der med mellemrum er blusset op, lige så længe først Statsradiofonien senere Danmarks Radio har eksisteret. Vel at mærke en diskussion, som ikke kun omfatter tv, men også radio og i dag også de andre platforme, DR udfolder sig på.

Jeg havde det privilegium at være midt i diskussionen gennem de 16 år, jeg var ansat i DR. Op gennem 1990erne som chef for P1, derefter frem til 2007 som programmedarbejder i DR Kultur netop med trosudsendelser som en del af mit område.

LÆS OGSÅ:
Medieordfører: DR forsømmer sine public service-forpligtelser

I SIDSTE DEL af den periode var det tydeligt, at en forfladigende popularitetsjagt satte sine spor i programlægningen og ledelsens ønsker om programudformningen.

Men denne tendens er efter min bedste overbevisning vendt.

Dagens DR med Maria Rørbye Rønn som generaldirektør og Michael Christiansen som bestyrelsesformand er reelt optaget af, som de skriver i indledningen til den netop udsendte årsrapport DR i 2012, at DR og det DR tilbyder er centralt i bestræbelserne på at fastholde sammenhængskraften i samfundet.

Hvis disse ord skal stå til troende, så er tros- og eksistensstoffet en central opgave for DR. Og det er ikke mindst de styrkede profileringer af DR 2 og DR K, der for mig gør det troværdigt, at DR ser sig som en vigtig aktør i kampen for at definere fælles værdier i samfundet.

Der er megen logik i tv-mæssigt at samle stoffet på DR K. Så ved den interesserede, hvor man kan finde det. Men det er bare ikke tilstrækkeligt!

Hvis Danmarks Radio virkelig vil leve op til at være i folkets tjeneste og det er, hvad public service betyder! så skal den interesserede kunne stille ind på DR K og finde de programmer, man er nysgerrig efter.

Men det er ikke nok at lave narrow casting for udvalgte målgrupper, der ved, hvad de vil have. Netop DR skal også lave broadcasting for det brede publikum, hvilket indebærer, at man på den gamle hovedkanal DR 1 skal sende vigtige udsendelser, som de almindelige seere ikke var klar over, de havde brug for. Herunder naturligvis tros- og eksistensstof.

Det er en kolossal kreativ udfordring, men DR er pisket til at tage den op. Nichekanaler for målrettede seere er en nødvendighed i dag. Men hvis hovedkanalen DR 1 derefter forfalder til blot at være en sovs og kartofler-kanal, som det ofte nedladende udtrykkes, så bidrager DR ikke til at fastholde sammenhængskraften i folket, men understøtter uden at ville det den opdeling af befolkningen i en elite og en almue, som er mærkbar på mange områder i det danske samfund i dag.

Finn Slumstrup er forfatter, foredragsholder og tidligere kanalchef på DR P1