Prøv avisen
Debat

Tidligere formand for Ateistisk Selskab: Tak for tidlige julegaver, Mette Bock

Der er særligt én minister, der meget hurtigt fik julelysene til at skinne i mine øjne, også selvom der endnu er lidt tid til juleaften, skriver folketingskandidat for Radikale Venstre og tidligere formand for Ateistisk Selskab, Stinus Lindgreen.

Som sekulært orienteret samfundsborger støtter jeg helhjertet op om kirkeministerens nye tiltag, skriver Stinus Lindgreen

DET ER INGEN HEMMELIGHED, at jeg langt hen ad vejen ikke er stor fan af den nuværende regering, men ret skal være ret, og der skal også være plads til velfortjent ros.

Der er særligt én minister, der meget hurtigt fik julelysene til at skinne i mine øjne, også selvom der endnu er lidt tid til juleaften. Vores nye kirkeminister, Mette Bock (LA), kom hurtigt med en række tidlige julegaver, da hun præsenterede nogle af sine planer for området.

Først lagde hun op til at kigge på en del af folkekirkens finansiering. I dag betales cirka 40 procent af præsternes lønninger via den almindelige skat, således at alle – om man er medlem af dette trossamfund eller ej – er med til at finansiere forkyndelse i Danmark. Samtidig betales en del af vedligeholdelsen af blandt andet kirker, hvoraf mange oplagt har historisk værdi og almen interesse, af kirkeskatten og påhviler derfor medlemmerne. Det er en sær ordning, som man bør rette op på.

DERNÆST LAGDE MINISTEREN OP TIL at se på civilregistreringen, der jo i dag ligger hos kirken, uanset hvad de nybagte forældre tror eller ikke tror på.

Denne opgave burde helt naturligt ligge hos kommunerne, hvilket da også allerede er tilfældet i Sønderjylland af historiske årsager, og man kunne jo passende udbrede den model til resten af landet.

Det ville være en langt mere tidssvarende ordning at lægge den juridiske del hos de offentlige myndigheder, mens den enkelte borger så kan få religiøs velsignelse efterfølgende hos sit foretrukne trossamfund, hvis det er ønsket.

Som sekulært orienteret samfundsborger er begge disse tiltag noget, jeg helhjertet støtter op om. Der er selvfølgelig lang vej til en reel adskillelse af kirke og stat, sådan som jeg gerne så det. I denne søde juletid kunne man eksempelvis meget passende se på forholdet mellem folkekirke og folkeskole og sørge for, at vi også i lovgivningen får et objektivt religionsfag i stedet for kristendomskundskab.

Men rejsen skal jo starte et sted, og disse første skridt viser den rigtige retning. Tak for det, Mette Bock, og god jul til dig også.

Stinus Lindgreen er folketingskandidat for Radikale Venstre og tidligere formand for Ateistisk Selskab.