Prøv avisen
Debat

Tidligere minister: Passer politikerne virkelig på Danmark?

Nu vil Dansk Folkeparti så have, at de mindre kommuner skal kunne genskabes, uden at de kan få den støtte, der var deres livsgrundlag. Frem og tilbage. Det er da helt useriøst, skriver tidligere indenrigsminister Britta Schall Holberg (V) Foto: Leif Tuxen

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, fortryder åbenbart, at han sammen med regeringen for 10 år siden lod kommunerne slå sig sammen til langt over 50.000 indbyggere, så nu foreslår han, at borgerne skal kunne stemme det hele tilbage igen. Har man dog hørt magen, skriver tidligere indenrigsminister for Venstre Britta Schall Holberg

Det er simpelthenintet under, hvis borgerne af og til er ved at få svip af politik eller helt opgiver at interessere sig for det.

Den 6. november lød overskriften på Kristeligt Dagblads forside ”Thulesen Dahl: Borgerne skal kunne stemme sig til mindre kommuner. Dansk Folkepartis formand fortryder, at han sammen med regeringen for 10 år siden lod kommunerne slå sig sammen til langt over 50.000 indbyggere”.

Efter en hovedkulds beslutningsproces og efter at have sat sig ud over strukturkommissionens anbefalinger fik man omdannet hele det danske kommunestyre, fik reduceret antallet af folkevalgte, fik vedtaget kommuner, der for nogles vedkommende blev voldsomt store, ja, så foreslår Dansk Folkepartis formand efter 10 år, at nu skal borgerne have lov stemme de store kommuner mindre igen.

Det sker efter at de fleste af de mindre kommuners rådhuse er nedlagt, administrationen flyttet centralt. Sådan gik det også med skolerne og en hel række andre institutioner, som var den bæredygtige identitetsskaber i de mindre kommuner.

Her op til kommunalvalget er det pludselig gået op for en lang række forskere og andre, herunder åbenbart altså også ophavsmanden til det hele: Det var da vist en fejl.

Den voldsomme besindelse kommer åbenbart nu, fordi man er bange for, at mange borgere ikke vil gå hen og stemme, fordi de ikke føler den tilknytning til kommunen og dens folkevalgte, som de følte tidligere. For mange er kommunen blevet en ren administrativ servicestation. Den opfattes ikke mere som et vedkommende folkeligt fællesskab.

Og så har den sidste tid jo vist, at reformen også udløste et lag af dyre administrative chefer, som har betydet, at argumentet om, at der med de større kommuner ville blive tale om rationaliseringer og besparelser ikke holder vand, så langtfra. I tilgift kommer så debatten om overhåndtagen centralisering, som ikke er til gavn for den folkelige forståelse.

For at råde bod på det, som i den grad kunne have været forudset, foreslår Kristian Thulesen Dahl (DF) så, at nu skal borgerne kunne stemme det hele tilbage igen. Har man dog hørt magen?

Forudsætningen for, at kommunerne kunne have den meget forskellige størrelse, de havde, var, at der var et amt, der kunne løse de opgaver, kommunerne ikke selv kunne klare. Men de amter ønskede Thulesen Dahl jo nedlagt og erstattet af regionerne, som kun har en meget begrænset portefølje. Nu vil Dansk Folkeparti så have, at de mindre kommuner skal kunne genskabes, uden at de kan få den støtte, der var deres livsgrundlag. Frem og tilbage. Det er da helt useriøst.

”Vi skal passe på Danmark”, lyder det patetisk. Synes Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, virkelig, at de her kortsigtede hovsamanøvrer er at passe på landet? Og mener han den form for politik skulle gøre borgerne mere trygge ved politik

Britta Schall Holberg er tidligere folketingsmedlem og indenrigsminister for Venstre.