Prøv avisen

Tillykke til Socialdemokraterne

Søren Krarup ønsker Socialdemokratiet tillykke med, at Kjeld Holm agter at forlade partiet, hvis de fastholder, at mordere og mordsigtede skal udvises af Danmark, når de ikke har dansk statsborgerskab.

Man kan godt føle trang til at ønske tillykke, når det hårdt ramte parti oplever noget lykkeligt

Det er ikke mit bord og min opgave, men ens gode hjerte kan jo løbe af med en. Det tilkommer ikke mig at bekymre mig på Socialdemokratiets vegne eller sørge med det, når partiet lider ondt, men derfor kan jeg jo alligevel godt føle trang til at ønske tillykke, når dette hårdt ramte parti oplever noget lykkeligt. Derfor disse linjer. Jeg vil ønske Socialdemokratiet til lykke med, at Kjeld Holm, biskop i Århus, har meddelt partiet, at han agter at forlade Socialdemokratiet, hvis partiet fastholder, at mordere og mordsigtede skal udvises af Danmark, når de ikke har dansk statsborgerskab.

Dette er som bekendt situationen i dag, hvor tegneren Kurt Westergaard fra Jyllands-Posten har måttet leve under jorden i tre måneder, fordi tre islamister fra Gellerupplanen i Brabrand har planlagt at myrde ham.

PET, Politiets Efterretningstjeneste, har afsløret mordplanerne og arresteret de potentielle mordere, af hvilke to ikke har dansk statsborgerskab, og i denne situation har regeringen naturligvis besluttet at udvise disse to til deres hjemland, Tunesien. Det er nemlig en regerings opgave at beskytte sine borgere imod mordforsøg.

Men til ingens overraskelse holder Kjeld Holm med morderne ikke med den arme tegner, som på grund af mordplanerne må leve under jorden for Kjeld Holm finder retssikkerheden truet. Siger han. Eftersom Kjeld Holm finder det truende for retssikkerheden, at sådanne mordsigtede uden dansk statsborgerskab sendes tilbage til det land, hvor de er statsborgere. De skal for en dommer, siger han sammen med den politiske korrekthed og de herskende medier i dette land.

Det er jo indlysende vrøvl. For det første har udenlandske statsborgere naturligvis ikke danske statsborgeres rettigheder i Danmark, og når de giver sig af med den terrorvirksomhed, der består i at ville myrde en dansk tegner, som har benyttet sig af sin danske ytringsfrihed, så er den danske regering i sin gode ret til at udvise dem administrativt. For det andet kan en efterretningstjeneste naturligvis ikke deltage i en retssag uden at høre op med at være en efterretningstjeneste, idet retssagen vil afsløre dens kilder, strategi og hele arbejde.

Det siger sig selv.

Men Kjeld Holm siger noget andet, for han bekymrer sig mere for de mordsigtede end for tegneren, der skal myrdes. Han opstiller derfor denne falske konstruktion, som dyrker en retssikkerhed uden hensyntagen til rettens indhold og realitet.

Nej, vi har PET til at beskytte danske statsborgere, der trues af islamiske mordere. Det foregår ikke og kan ikke foregå via domstolene. Det er uforeneligt med PETs virksomhed. Kjeld Holms og den øvrige politiske korrektheds krav er ensbetydende med en afskaffelse af PET og dermed med efterretningstjenestens nødvendige arbejde til beskyttelse af Danmark og danske borgere in casu en stakkels tegner, der har tilladt sig at tegne Muhammed.

Som sagt, det siger sig selv. I Folketingets Indfødsretsudvalg tager vi for eksempel en ansøger om indfødsret af lovforslaget uden betænkning, når PET beder os om det. Naturligvis, her kan og vil vi ikke kræve en dommer indblandet. Her er det rigets sikkerhed, ikke domstolskendelser, det handler om.

Men skal man pudse en glorie som retssikkerhedens beskytter, så taler og handler man som biskop Kjeld Holm. Så dyrker man attituden, ikke realiteten. Så truer man Socialdemokratiet, når Socialdemokratiet gør forskel på udenlandske og danske statsborgere og udviser de første, idet de af PET udpeges som potentielle mordere.

Må jeg ønske S tillykke, hvis partiet slipper af med Kjeld Holm.

Søren Krarup er medlem af Folketinget og indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti