Prøv avisen

Tove Fergo: Folkekirkens regnskabssystem er helt uigennemskueligt

Tidligere kirkeminister Tove Fergo (V) mener, at det er meget svært for landets menighedsråd at gennemskue folkekirkens økonomiske system

Det nye regnskabssystem for kirkernes økonomi er komplet umuligt at gennemskue, og menighedsråd må derfor skrive under i blinde og i tillid til formandens indsigt, skriver tidligere kirkeminister Tove Fergo

Den 10. april 2013 ankom et brev til menighedsråd og provstiudvalg fra ministeren for ligestilling og kirke. Brevet indledes med en ros for, at kirkeskatteprocenten var faldet fra 2011 til 2012, samt en ros for, at der er sket et fald fra 2012 til 2013.

Ministeren er endvidere spændt på at se, om den lavere kirkeskatteprocent også vil afspejle sig i et lavere udgiftsniveau i 2012 og 2013.

STORT TEMA: Folkekirkens økonomi

Og så får menighedsrådene den udfordring:

Vis folkekirkens medlemmer, og alle andre i samfundet, at der kan laves de samme aktiviteter og gerne flere for de samme penge. På den måde kan vi sammen vise, at folkekirken også tager samfundets udfordringer alvorligt.

Ja, det er sandelig en udfordring, den kære minister giver os i menighedsrådene. En forudsætning for at kunne forvalte kirkens økonomi ansvarligt er, at vi i menighedsrådet kan gennemskue regnskabet og forbruget.

Med det nye regnskabssystem er det komplet umuligt. Da vi brugte det tidligere system kunne menighedsrådet ved hjælp af kvartalsrapporter følge kirkens forbrug fordelt på konti og procentvise oplysninger af budgettal. Det er ikke muligt i dag.

På det seneste menighedsrådsmøde i Simon Peters Kirke skulle menighedsrådet underskrive regnskabet for 2012. Det var på ingen måde muligt at gennemskue regnskabet. Så i blinde og i tillid til formandens indsigt måtte vi skrive under. Der var desværre ikke flertal for i protest at undlade underskriften.

LÆS OGSÅ: Folkekirkeskatten er steget markant mere end priserne

Derfor får ministeren for ligestilling og kirke denne udfordring: Vis de tapre og modige menighedsråd, at deres arbejdsindsats er så værdifuld, at der bliver indrettet et budgetsystem, som de kan gennemskue og bruge i den daglige styring af den lokale sognekirkes økonomi.

Det vil være en konkret handling og hjælp fra ministeren til menighedsrådene og ikke blot tomme rosende ord. Hvor er jeg spændt på, om ministeren vil tage det nødvendige initiativ.

Tove Fergo (V) er sognepræst ved Simon Peters Kirke og tidligere kirkeminister