Tove Fergo til biskop: Hvorfor kan vi ikke vie brudepar uden for kirkerummet?

Vi kan fuldt ud tage stilling til, om det bliver en værdig handling, og vi kan også vurdere, om stedet er egnet, om det er muligt for os at foretage vielse under de ønskede forhold, skriver Tove Fergo

Jeg retter denne henvendelse ad tjenestevejen til Københavns biskop for at få klarlagt, om der er kirkelig forståelse for brudpars ønsker om vielse ved en folkekirkepræst på et for brudeparret betydningsfuldt sted, skriver Tove Fergo.
Jeg retter denne henvendelse ad tjenestevejen til Københavns biskop for at få klarlagt, om der er kirkelig forståelse for brudpars ønsker om vielse ved en folkekirkepræst på et for brudeparret betydningsfuldt sted, skriver Tove Fergo. .

I mine 39 år som præst har jeg mange gange fået en henvendelse fra unge par med ønske om at blive viet i skoven, på stranden, i deres have eller et andet for dem betydningsfuldt sted.

Da der i Bekendtgørelse om vielse i folkekirken står, at vielsen kun kan finde sted i kirken, måtte jeg afvise deres ønsker.

Det har været meget vanskeligt for mig at begrunde denne regel. I de år, jeg var borgerrepræsentant i Københavns Kommune, fik jeg henvendelser om borgerlige vielser i kolonihaver, på stranden, i skoven og så videre.

LÆS OGSÅ: Tidligere kirkeminister: Biskopper skal ikke forhindre vielser i det fri

For som kommunalpolitiker er det muligt at få bor-gerlig vielsesmyndighed. Men jeg var jo stadig præst i folkekirken med den kirkelige vielsesmyndighed, så det måtte jeg afslå og henvise til en anden borgerrepræsentant.

Når jeg i disse dage modtager mail fra kollegaer, der i præstekjole vil deltage i Copenhagen Pride den 14-19. august for at fejre sejren for homoseksuelles vielser i folkekirken, opstår tanken igen hos mig: Hvorfor kan vi ikke vie brudepar på et for dem betydningsfuld sted?

Præster er jo veluddannede mennesker. Vi kan selvfølgelig vurdere situationen og stedet for vielsen. Vi kan fuldt ud tage stilling til, om det bliver en værdig handling, og vi kan også vurdere, om stedet er egnet, om det er muligt for os at foretage vielse under de ønskede forhold.

Jeg retter denne henvendelse ad tjenestevejen til Københavns biskop for at få klarlagt, om der er kirkelig forståelse for brudpars ønsker om vielse ved en folkekirkepræst på et for brudeparret betydningsfuldt sted, og for at få klarlagt, hvor langt man er i en forhåbentlig foreståendeændring af Bekendtgørelse om vielse i folkekirken.

Tove Fergo er sognepræst i Simon Peters Kirke på Amager og tidligere kirkeminister (V)