Manglende dåb er tegn på forældres ansvarsløshed

Det er et meget søgt argument, at man ikke vil lade sine børn døbe i den kristne tro, fordi de selv skal vælge det, mener Martin Jonassen, medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup for Det Konservative Folkeparti

Ifølge Martin Jonassen (K) er det trist for kirken, Danmark og i særdeleshed for børnene, at dåbstallene daler.
Ifølge Martin Jonassen (K) er det trist for kirken, Danmark og i særdeleshed for børnene, at dåbstallene daler. . Foto: JENS NØRGAARD LARSEN.

Det er ganske vist. Antallet af børn i Danmark, som modtager dåben, er faldende. Stærkt faldende. På fire år er tallet faldet med cirka 10 procent, hvilket må siges er temmelig markant.

Hvorfor - spørger man så. Svaret er så tydeligt, som det er skræmmende. Flere forældre vil ikke tage det aktive valg, som dåben repræsenterer, på deres børns vegne. Forældrene mener slet og ret, at børnene selv skal vælge kristendommen til.

Kort sagt, så vil forældrene ikke træffe denne beslutning på deres børns vegne. Den lader vi lige stå et øjeblik.

For hvad er det reelt, forældrene siger? De vil ikke træffe beslutninger på deres børns vegne! Undskyld mig, men det er da hele humlen af opdragelsen og det ansvar, man har som forældre. Som forældre træffer du konstant beslutninger på dine børns vegne, og sådan skal det da også være.

Du beslutter at sætte dem i børnehave eller dagpleje. Du beslutter at sætte dem i skole i stedet for at undervise dem selv. Du beslutter, at de skal ud at lege, når vejret er godt, at de skal spise deres grønne bønner, også selvom de ikke er vilde med dem og så videre.

At få børn betyder at tage ansvar. Det ansvar har man som forældre, indtil de er myndige, og derfor er det et meget søgt argument, at man ikke vil lade sine børn døbe i den kristne tro, fordi de selv skal vælge det.

Omvendt kan man vel sige, at det er en yderst tidstypisk måde for mange forældre at agere på. Den ekstreme fokus, der er på individualisering af vores børn, som man har set igennem mange år, slår rigtigt igennem nu.

Man ser dem i børnehaverne, i skolerne, på legepladserne, i sportshallerne, i supermarkederne. Alle steder oplever man børn, hvor forældrene ikke har taget ansvaret for dem og for deres opdragelse. Disse børn er blevet stopfodret med valgmuligheder, lige siden de blev født. Forældrene har ikke truffet beslutningerne, men overladt det til børnene at beslutte, hvad der skulle ske, og det betyder, at børnene kun er opvokset med fokus på deres egne behov. Hvad vil jeg? Hvad vil jeg ikke? Individet og ego-behovet får frit løb, og børnenes evner og vilje til at indgå i fællesskaber og indgå kompromiser er ikke-eksisterende.

Det er trist, det er frygtelig trist. Og det er forældrenes skyld! Det er ene og alene forældrenes totale ansvarsløshed, der skinner igennem. Omvendt er det dybt logisk. Hvis du som forælder har umådeligt svært ved at tage ansvar for dine børns opdragelse, så er det også umuligt at lade dem døbe. Hvorfor dog det?, spørger man så. Svaret er, at hvis du som forælder siger ja til dåben, så er det også dit ansvar at opdrage dit barn i den kristne tro, og netop dette ansvar vil flere og flere forældre ikke have på sig. Tænk sig at skulle have ansvaret for det. Tænk sig at skulle videregive det kristne budskab, den kristne fortælling. Det magter man ikke, og så er det jo noget nemmere at kaste ansvaret fra sig.

Det er nemt, det er bekvemt, det er tidstypisk, det er helt og aldeles et soleklart tegn på den ansvarsløshed, som gennemsyrer mange forældres indstilling anno 2015. Dette er trist for kirken, det er trist for Danmark, men det er i særdeleshed trist for børnene, for det er deres forældres manglende vilje til at tage ansvar for dem, som skinner igennem, allerede mens de er helt små, og det bliver kun værre.

Martin Jonassen er far til to og medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup for Det Konservative Folkeparti