Prøv avisen

Tugtelse til debat i USA

En ordentlig omgang prygl er med til at give syndsforladelse og at rense barnets sjæl, mener Michael Pearl, som her prædiker i sin menighed i byen Pleasantville. Sammen med sin hustru har han skrevet en bog om børneopdragelse, som har rejst en debat i USA om revselsesmetoder. – Foto: Josh AndersonThe New York Times.

Korporlig afstraffelse er et bibelsk påbud, mener omstridt ægtepar.

Hvornår bliver en endefuld til vold? Og hvad siger Bibelen om korporlig afstraffelse af børn? Det debatteres i USA i disse dage, hvor tre børn er døde, efter at deres forældre angiveligt har brugt revselsesmetoder anbefalet i en populær bog skrevet af et evangelikalt præstepar.

Ægteparret Michael og Debi Pearls bog, To Train Up a Child (på dansk: At optræne et barn), der er udkommet i flere end 660.000 eksemplarer, advokerer for systematisk brug af spanskrøret til at disciplinere børn helt fra tumlingealderen.

Parret beskriver de fysiske afstraffelsesmetoder, der inkluderer brugen af særlige redskaber såsom et smalt, bøjeligt plastikvandrør, som værende bygget på de samme principper, som Amish-folket bruger til at træne deres stædige muldyr. To Train Up a Child anbefaler brugen af særlige redskaber såsom smalle ledningestykker, der kan erhverves billigt i maxipakker og fordeles i alle rum og køretøjer, til slag på ryg, arme og ben.

Blandt de øvrige forslag er at give børn, der har vanskeligt ved at lære at bruge potten, kolde afskylninger med en vandslange og at nægte uvorne børn mad.

Debatten om revselsesmetoderne har simret i kristne kredse i månedsvis. Bogen er særligt populær blandt evangelikale forældre, som hjemmeskoler deres børn, og den omtales med begejstring på hjemmesider og i magasiner, der henvender sig til konservative kristne familier.

Nu er debatten taget til i styrke, efter at et evangelikalt forældrepar, der fulgte en ekstrem fortolkning af rådene i To Train Up a Child, i slutningen af september blev tiltalt for dødelig mishandling af deres 13-årige datter. Sagen følger i slipstrømmen på to andre tragiske barnedrab, der angiveligt indirekte kan relateres til forældres brug af bogens anbefalinger.

FUROREN AFSPEJLER samfundsmæssige uenigheder over korporlig afstraffelse, som nogle konservative kristne amerikanere betragter som et bibelsk påbud, men som mange børnelæger tager afstand fra. Debatten fik ny næring i sidste uge med offentliggørelsen af en hjemmevideo, der viser en prominent dommer i delstaten Texas prygle sin teenagedatter med et bælte.

Ifølge Debi og Michael Pearl, der står i spidsen for kirken Church at Cane Creek i delstaten Tennessee og også præsiderer over et mindre evangelikalt imperium, Greater Joy Ministries, efterlader en rigtig gang prygl barnet uden luft til at beklage sig og er med til at give syndsforladelse og at rense barnets sjæl. De hæfter sig også ved bibelcitatet fra Ordsprogenes Bog 13, 24, som lyder: Den, der sparer på stokken, hader sin søn; den, der elsker sin søn, tugter ham i tide.

At opgive brug af stokken er, i vores øjne, at opgive vores syn på den menneskelige natur, Gud, evigheden, skriver de.

Andre evangelikale amerikanere er imidlertid uenige. De hårde revselsesmetoder strider direkte mod kristne doktriner, mener eksempelvis gruppen Gentle Christian Mothers (på dansk: Blide kristne mødre), der i en erklæring på deres hjemmeside skriver, at det doktrinære fundament for metoderne indeholder en grad af kætteri, heriblandt afvisningen af den kristne doktrin om arvesynd, hvilket efterlader Pearl-parret uden bibelsk fodfæste og på kant med den sandhed, at alle behøver Jesu frelse.

De præsenterer et meget fordrejet billede af, hvad det betyder at være en Jesu discipel og en kristen forælder i verden i dag, skriver de. En gruppe konservative kristne forældre har nu taget initiativ til en underskriftsindsamling, der skal få internetboghandlen Amazon og andre detailkæder til at ophøre med at sælge To Train Up A Child.

Michael og Debi Pearl fastholder imidlertid, at deres bog ikke bærer ansvaret for enkelte forældres ekstreme børnemishandling, og at de udtrykkeligt råder forældre til at undlade at handle i vrede eller at efterlade mærker på barnet.

Hvis du finder en 12-trins bog i en alkoholikers hjem, vil du ikke skyde skylden på bogen, siger han til avisen New York Times.

Ifølge en meningsmåling fra ABC News mener et solidt flertal på 65 procent af amerikanerne, at fysisk afstraffelse af børn er principielt acceptabelt.

nyholm@k.dk