Tvillingeabort bør ikke forbydes, men forældre skal sikres bedre vilkår

Er det værre at vælge tvillingeforældreskab fra, end at ville planlægge sit liv så grundigt, at børnene kommer på det rigtige tidspunkt og derfor få en abort, selvom man senere vil have et barn?, spørger medlem af Det Etiske Råd Signild Vallgårda

"Det bedste ville naturligvis være, at ingen kvinder kom i en situation, hvor de ønsker en abort, men det er givetvis en utopi. Et bedre sted at starte end at fastholde forbuddet mod abort af et tvillingefoster kunne være at sikre tvillingeforældre bedre forhold. Det gælder for eksempel barselsorloven."
"Det bedste ville naturligvis være, at ingen kvinder kom i en situation, hvor de ønsker en abort, men det er givetvis en utopi. Et bedre sted at starte end at fastholde forbuddet mod abort af et tvillingefoster kunne være at sikre tvillingeforældre bedre forhold. Det gælder for eksempel barselsorloven."

Der har været forslag fremme om, at man skal kunne vælge et tvillingefoster fra, det vil sige abortere det ene og beholde det andet. Forslaget kommer blandt andet, fordi den mulighed findes i Norge. Baggrunden er, at det for nogle kan være meget hårdt at være tvillingeforælder.

Skal vi også give kvinder denne mulighed i Danmark? Det er et vanskeligt spørgsmål. Medlem af Det Etiske Råd Christian Borrisholt Steen skrev i Kristeligt Dagblad den 31. marts, at der er en fundamental forskel på at afbryde et svangerskab og at forhindre ét af to børn i at blive født, for så afstår man ikke fra forældreskabet, kun fra et barn.

I mine øjne er forskellen dog ikke altid så stor. I begge tilfælde tager man et liv. Kvinder får abort af mange grunde. Nogle gør det, fordi det ikke lige passer at få barn det år, ikke fordi de slet ikke vil have (flere) børn. Er det værre at vælge tvillingeforældreskab fra end at ville planlægge sit liv så grundigt, at børnene kommer på det rigtige tidspunkt, og derfor få en abort, selvom man senere vil have et barn?

Tvillinger er en meget stor glæde og stolthed for mange forældre, men for andre bliver opgaven overmåde stor. Skilsmisseraten er højere blandt tvillingeforældre, og de første år kan opleves som meget hårde.

Nogle, sikkert ikke mange, ville, hvis de kunne, vælge at få et barn ad gangen, ligesom andre vælger ved hjælp af abort at udskyde at få et barn. Jeg kan ikke se den helt store forskel mellem de to valg.

Det bedste ville naturligvis være, at ingen kvinder kom i en situation, hvor de ønsker en abort, men det er givetvis en utopi. Et bedre sted at starte end at fastholde forbuddet mod abort af et tvillingefoster kunne være at sikre tvillingeforældre bedre forhold. Det gælder for eksempel barselsorloven.

I Danmark får tvillingeforældre ikke én dag mere barsel end dem, der kun har fået ét barn. Hvorfor man bruger denne lejlighed til at spare udgifter, er lidt uforståeligt, når det sandsynligvis ville være en stor hjælp, hvis begge forældre, hvis de er to, kunne være hjemme med børnene i den første tid. Enlige tvillingeforældre kunne få forlænget barsel eller andre former for støtte.

Signild Vallgårda er professor og medlem af Det Etiske Råd