Prøv avisen
Global debat

Tysk minister vil forbyde barnebrude

Ifølge FN bliver 14 millioner piger under 18 år gift hvert år. At flere europæiske lande, herunder Tyskland og Danmark, ønsker at lovgive mod barnebrude, møder dog kritik fra flere sider. Billedet er fra Niger i 2012, hvor en lokal dommer fik stoppet bryllupet, da pigen var under 18 år. – Foto: Tom Pilston/Panos Pictures/ritzau

Det har skabt kritik, at justitsminister Heiko Maas vil annullere alle ægteskaber, hvor en af parterne er yngre end 16 år. Jurister og menneske-rettighedsgrupper frygter, at lovforslaget især vil skade barnebrudene

Når europæere indtil for nylig hørte ordet ”barnebrud”, tænkte mange nok automatisk på små piger, der bliver gift med gamle mænd i Indien eller Pakistan.

Men i kølvandet på indvandring og flygtningestrømme er fænomenet også ved at blive et håndgribeligt problem her i Europa. Mens udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) herhjemme kritiseres for sin rolle i sagen om barnebrude blandt danske asylsøgere, er debatten om børneægteskaber nu også til debat i Tyskland.

Alene i Tyskland lever cirka 1500 gifte mindreårige, hvoraf langt de fleste er piger, der hovedsageligt kommer fra Syrien, Afghanistan og Irak.

Set i betragtning af den tyske befolknings størrelse på næsten 83 millioner mennesker er der ganske vist tale om en meget lille gruppe, men politikerne er bekymrede, fordi antallet er stigende i forhold til tidligere år.

Derfor har den socialdemokratiske justitsminister Heiko Maas nu fremsat et lovforslag imod børneægteskaber, men det bliver mødt med voldsom kritik fra både jurister og menneskerettighedsorganisationer.

”Lovforslaget går for vidt! Indholdet er retsstridigt! Ministeren skader pigerne!”, er blot nogle af de bebrejdelser, som ministeren får at høre.

Ifølge gældende lov er børneægteskaber, der er indgået i udlandet, gyldige i Tyskland, når den yngste af ægtefællerne er mindst 14 år.

”Børn hører ikke hjemme foran brudeskamlen,” siger Heiko Maas til avisen Die Zeit.

Derfor ønsker han, at de ægteskaber, hvor den yngste af ægtefællerne er mellem 16 og 18 år, skal ophæves ved domstolene. Det er tanken, at parterne efterfølgende får samme rettigheder som ved normale skilsmisser. Kun i de tilfælde, hvor den mindreårige i mellemtiden er blevet voksen og gerne vil blive i ægteskabet, kan domstolene gøre en undtagelse og lade ægteskabet bestå.

Langt strengere regler skal ifølge ministerens forslag derimod gælde, når mindst en af ægtefællerne er yngre end 16 år. Disse ægteskaber skal ganske enkelt annulleres. Det vil blandt andet betyde, at eventuelle børn, der er født i ægteskabet, får status som ikke-ægteskabelige børn, og at ægtefællerne ikke har krav på underholdsbidrag.

Der er udbredt enighed i Tyskland om, at børneægteskaber skal bekæmpes, men ministerens ønske om kategorisk at forbyde alle ægteskaber for børn under 16 år, skaber debat.

Den Tyske Advokatforening og børnerettighedsorganisationen Save the Children forlanger ifølge avisen Süddeutsche Zeitung, at domstolene skal vurdere hver enkelt sag individuelt, før et ægteskab eventuelt annulleres.

Det Tyske Institut for Menneskerettigheder gør over for samme avis opmærksom på, at børn ifølge FN´s børnerettighedskonvention har ret til at blive hørt, når domstolene tager stilling til spørgsmål, der angår dem.

Ifølge Thomas Pfeiffer, der er professor for international ret ved universitetet i Heidelberg, kan ministerens forslag ligefrem have alvorlige bivirkninger.

”Det er nødvendigt at skelne mellem tvang og kærlighed. Tvangsægteskaber kan ikke accepteres og skal annulleres, men det er derimod urimeligt at annullere et ægteskab, hvor parterne har levet sammen frivilligt i årevis og i god tro. Følgerne ville ganske enkelt være uudholdelige ikke mindst for børn, der er født i disse ægteskaber,” siger Thomas Pfeiffer til Süddeutsche Zeitung.

Maike Röttger fra Børnehjælpeorganisationen Plan International er mere positivt stemt over for ministerens forslag:

”Lovforslaget er et vigtigt signal for hele verden. Når børn bliver gift tidligt, er det som regel ensbetydende med, at deres grundlæggende rettigheder krænkes massivt. Det er for eksempel retten til at leve i sundhed, til at få en uddannelse og til at være ligestillet med andre,” siger Maike Röttger til det tyske nyhedsbureau news aktuell, men understreger samtidig, at domstolene efter hendes mening bør foretage en individuel vurdering af, om ægteskaberne bør annulleres.

Naza Simsek fra kvinderettighedsorganisationen Terre des Femmes tvivler derimod på, om det er fornuftigt at overlade afgørelsen til domstolene.

”Det er naivt at tro, at domstole er i stand til at finde ud af, om et barn virkelig ønsker at være gift eller ej. Mange piger udsættes for pres i deres familie til at føje sig,” siger hun til Süddeutsche Zeitung.

Ifølge FN bliver 14 millioner piger under 18 år gift hvert år, hvilket svarer til næsten 39.000 om dagen. Mange af disse piger bliver gravide i en tidlig alder og må afbryde deres skolegang på grund af ægteskab og børn.