Prøv avisen

Udbred kendskabet til holocaust blandt muslimer

Hirsi Ali bor i dag i USA. -- Foto: Scanpix. Foto: .

GLOBALT SET: Den islamiske velgørenhed går hånd i hånd med forbandelser af jøderne. Det gør den kristne velgørenhed selvfølgelig ikke, men måske skulle den tale dunder mod det islamiske had. Det mener det tidligere hollandske parlamentsmedlem Ayaan Hirsi Ali

I 1994 boede jeg i den lille hollandske by Ede, og en dag fik jeg besøg af min halvsøster. Vi havde begge søgt om asyl i Holland. Jeg fik asyl, mens hun blev nægtet det. Asylet gav mig mulighed for at studere. Det blev ikke min halvsøster forundt.

For at få adgang til den højere uddannelse, jeg ville ind på, skulle jeg bestå tre fag: sprog, samfundslære og historie. Det var til forberedelsestimerne i historie, at jeg første gang hørte om holocaust. På det tidspunkt var jeg 24 år gammel, og min halvsøster var 21.

På den tid var de daglige nyheder fyldte med folkemordet i Rwanda og den etniske udrensning i det tidligere Jugoslavien. Den dag min halvsøster kom på besøg, var jeg helt svimmel af at høre om det, der var sket med seks millioner jøder i Tyskland, Holland, Frankrig og Østeuropa.

Jeg havde lært, at uskyldige mænd, kvinder og børn blev skilt ad. Stjerner blev fæstnet til deres skuldre, før de blev sendt med togtransporter til lejre, hvor de blev gasset uden anden grund end den, at de var jøder. Der var tale om historiens mest systematiske og grusomme forsøg på at udslette et helt folk.

Jeg havde set foto af bunkevis af skeletter – også barneskeletter. Jeg havde hørt forfærdende beretninger fra nogle af dem, der havde overlevet rædslerne i Auschwitz. Alt det fortalte jeg min halvsøster, og jeg viste hende billederne i min historiebog. Det, hun sagde, chokerede mig mere end den afskyelige lærdom i min bog.

Min halvsøster udbrød med stor overbevisning: "Det er løgn! Jøderne gør folk blinde. Det er ikke sandt, at de blev dræbt, gasset og myrdet i massevis. Men jeg beder til Allah hver dag om, at alverdens jøder skal blive udryddet". Min 21-årige søster sagde ikke noget, jeg ikke havde hørt før. Mit chok skyldtes delvist den klare bevisførelse, jeg nyligt var blevet forevist. Og delvist vor egen tids folkemord.

Jeg mindes som barn i Saudi-Arabien, hvordan mine lærere, min mor og vores naboer næsten dagligt fortalte os, at jøderne er onde. At de er muslimernes svorne fjender og kun har til formål at ødelægge islam. Vi hørte aldrig om holocaust.

Senere som teenager i Kenya, da Afrika modtog velgørenhed fra Saudi-Arabien og andre lande i Golf-området, husker jeg, hvordan moskébyggeriet og donationerne til hospitalerne og de fattige gik hånd i hånd med forbandelser af jøderne. Jøderne fik skylden for krige, småbarnsdød, aids og andre epidemier. Jøder var grådige og ville gøre hvad som helst for at dræbe os muslimer. Hvis vi ville gøre os noget håb om at komme til at leve i fred under stabile forhold og ikke ønskede at blive tilintetgjort, så var vi nødt til at udrydde jøderne. De af os, der ikke havde mulighed for at gribe til våben mod dem, kunne nøjes med at samle hænderne i bøn, vende vort blik mod himlen og bede Allah udrydde jøderne.

De af Vestens ledere, der i dag siger, at de er chokerede over den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejads holocaust-benægtende konference sidste uge, må hellere se at vågne op. De fleste af verdens muslimer ser ikke holocaust som en vigtig historisk begivenhed. Vi ved simpelthen ikke, at holocaust nogensinde har fundet sted – for vi har aldrig hørt om det. Værre endnu er mange af os oplært i at ønske et holocaust nedkaldt over jøderne.

Jeg mindes den vestlige velgørenheds tilstedeværelse i Afrika: bistandsorganisationer, ngo'er og institutioner som Verdensbanken og Den Internationale Valutafond. Deres repræsentanter gav medicin, kondomer, vacciner og byggematerialer til dem, de så som trængende. Men ingen information om holocaust.

Til forskel fra den velgørenhed, der blev givet i islams navn, så kom de sekulære og kristne donorer og bistandsorganisationer ikke med en hadsk dagsorden. Men de talte heller ikke dunder imod hadet. Dette var uden tvivl en mulighed, de lod sig glide af hænde, når man ser det i lyset af den hadspredende godgørenhed, der kom fra de olierige muslimske lande.

Det fulde antal jøder verden over sættes i dag til omkring 15 millioner. Hvad angår både reproduktion og aldring er de omtrent som den udviklede verdens. Heroverfor regner man med, at verdens muslimske befolkning er på mellem 1,2 og halvanden milliard. Og denne befolkningsgruppe vokser ikke alene hurtigt, men er også meget ung.

Det mest slående ved Ahmadinejads konference er de ikke-ekstremistiske muslimers stiltiende accept. Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv: Hvorfor afholdes der ingen modkonference i Riyadh, Kairo, Lahore, Khartoum eller Jakarta, der kan fordømme Ahmadinejads udtalelser? Hvorfor forholder alle 57 medlemmer af OIC, den Islamiske Konferenceorganisation, sig tavse om emnet?

Kan forklaringen være den simple og forfærdende, at lederne af de såkaldt muslimske lande har tvangsfodret deres befolkninger med en propaganda ikke ulig den, som generationer af tyskere (og andre europæere) blev proppet med i sin tid: At jøder er skadedyr og bør håndteres som sådanne. I Europa var den logiske konsekvens holocaust. Hvis Ahmadinejad får sin vilje, vil der ikke være mangel på følgagtige muslimer til at føre hans tanker ud i handling.

Verden har helt klart brug for kærlighedskonferencer, fremme af tværkulturel forståelse og antiracistiske kampagner. Men endnu mere presserende er det, at verden igen og igen hører om holocaust. Ikke kun til gavn for de jøder, der overlevede holocaust, med samt deres efterkommere. Men i hele menneskehedens interesse.

Et godt sted at starte er måske at give den islamiske velgørenhed modspil, bærer som den er af had mod jøder. Den vestlige og kristne velgørenhed i Den Tredje Verden bør gøre tage opgaven på sig om at informere såvel muslimer som ikke-muslimer om holocaust.

Ayaan Hirsi Alis selvbiografi, "Infidel" ("Vantro"), udkommer i USA til februar. Den afrikanske udvandrer Ayaan Hirsi Ali er somalier og var parlamentsmedlem i Holland indtil tidligere på året. Da flyttede hun til USA af frygt for sit liv. Hirsi Ali skrev manuskript til filmen "Submission" ("Underkastelse"), som udløste en ekstremistisk muslims mord på filmens instruktør, Theo van Gogh.

© 2006 Global Viewpoint

Oversat af Sara Høyrup

De fleste af verdens muslimer ser ikke holocaust som en vigtig historisk begivenhed, og i Mellemøstens skoler springer man dette kapitel over i historieundervisningen eller benægter det totalt. Billedet stammer fra en tysk koncentrationslejr. -- Foto: Scanpix. Foto: NULL