Ude godt, men hjemme bedst: Giv for tidligt fødte børn den bedste start på livet

Regionshospitalet i Randers har startet et nyt forløb for for tidligt fødte børn. Børnene får mulighed for at komme hjem, under forudsætning af at deres forældre kan lægge en sonde, og de bor under 10 kilometer fra sygehuset

"Hjemmet giver tryghed og ro. Det giver familien en mulighed for at være familie og have en hverdag. Det er vores erfaring, at det kommer hele familien til gode," skriver direktør i Det Sundhedsfaglige Børneteam. Arkivfoto.
"Hjemmet giver tryghed og ro. Det giver familien en mulighed for at være familie og have en hverdag. Det er vores erfaring, at det kommer hele familien til gode," skriver direktør i Det Sundhedsfaglige Børneteam. Arkivfoto. Foto: Flemming Krogh

Der er ikke lavet undersøgelser eller statistikker, grafer eller skemaer over, om syge børn trives bedst hjemme eller på sygehus. Mine mange års erfaring som sygeplejerske gør, at jeg mener hjemme er bedst. Jeg kan ikke bevise det. Alligevel har jeg en viden om, at alvorligt syge børn har det bedre, når de passes i eget hjem. Det gælder også for tidligt fødte børn.

Lige nu har Regionshospitalet i Randers startet et nyt forløb for for tidligt fødte børn. Børnene får mulighed for at komme hjem, under forudsætning af at deres forældre kan lægge en sonde, og de bor under 10 kilometer fra sygehuset.

Tilbuddet er et skridt i den rigtige retning, og jeg bakker op om hospitalets indsats. Deres erfaring er, ligesom min, at det er bedre for børnene og deres familier, hvis de har mulighed for at komme hjem.

Alligevel kan jeg ikke lade være med at synes, at det er lidt ærgerligt, at tilbuddet skal begrænses af noget så basalt som en sonde. Det er noget, der kan læres, men samtidig vil det også være noget, der for mange forældre er voldsomt grænseoverskridende.

Jeg mener, at der også kan findes en løsning for de forældre, der gerne vil hjem, men ikke selv kan overskue at skulle have ansvaret for en sonde. Eller som er utrygge ved afstanden til sygehuset eller det faktum, at der kun kommer sygeplejerske to gange om ugen.

For syv år siden besluttede jeg at omsætte den viden, min erfaring har givet mig, og lave mit eget firma. De sygeplejersker, som er blevet en del af Det Sundhedsfaglige Børneteam, er specialuddannede og nøje udvalgt på grund af deres erfaring og viden. De arbejder i små faste teams omkring det syge barn i barnets eget hjem. Deres erfaring er også, at børnene har det bedre i eget hjem. Og at det er bedre for familierne.

Hjemmet giver tryghed og ro. Det giver familien en mulighed for at være familie og have en hverdag. Det er vores erfaring, at det kommer hele familien til gode.

Derfor er det en dobbeltsidet følelse for mig, at et godt initiativ omkring for tidligt fødte børn bliver begrænset – særligt når det ikke behøver at være nødvendigt.

Vi kan være med til at gøre en usikker start på livet mere sikker og skabe en mere positiv situation for hele familien. Jeg ser det som en mulighed, samfundet ikke har råd til at forbigå. De positive fordele er simpelthen for mange, og så er det endda billigere end at have børnene og forældrene indlagt i fuld tid på en neonatalafdeling.

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og direktør i Det Sundhedsfaglige Børneteam, Biografgade 3, 4., Randers C