Prøv avisen
Debat

Udflytning af arbejdspladser har slået fejl

Til januar får flere statsansatte at vide, om deres arbejdsplads skal udflyttes fra Hovedstadsområdet. Langt hovedparten af de ansatte i de udflyttede institutioner flytter ikke med, for det kan være vanskeligt pludselig at skulle flytte sin ægtefælle og sine børn væk fra deres arbejdsplads, skole og venner. Det skriver Nikolaj Bøgh, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Foto: Joachim Adrian/ritzau

Der er intet forkert i at placere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet, men man skal huske, at meningen med den offentlige sektor ikke er at levere udviklingsstøtte til landets mindre samfund. Meningen er at give borgerne en ordentlig service

I ØJEBLIKKET HOLDER hundredvis af statsansatte vejret, mens de venter på her i januar at få at vide, om deres arbejdsplads er en af dem, der skal udflyttes fra hovedstadsområdet i forbindelse med den bebudede næste runde af udflytninger.

Det er mærkeligt, at der ikke først bliver lavet en ordentlig evaluering af den første runde af udflytninger, før man flytter mere ud, for erfaringerne synes mildt sagt noget brogede. For det første er udgifterne til udflytningerne blev voldsomt meget højere end forventet. Der var oprindeligt afsat 400 millioner kroner til udflytningen, men de direkte udgifter er nu oppe på omkring en milliard.

Hertil kommer, at mange af udflytningerne fortsat er underfinansierede, og differencen til blandt andet at søge nye medarbejdere til erstatning for de mange, der ikke vælger at flytte med, påhviler den enkelte institution.

Derfor er der rigtig mange skjulte omkostninger ved udflytningerne, som belaster de udflyttede institutioners økonomi kraftigt og resulterer i, at de må skære ned på medarbejdere eller service. Det er et af mange tegn på, at udflytningerne vil give en væsentligt ringere offentlig service – som minimum på kort sigt, men sandsynligvis også på langt sigt.

LANGT HOVEDPARTEN af de ansatte i de udflyttede institutioner flytter ikke med, for det er ikke så let pludselig at omplante sig til en helt anden landsdel, og navnlig kan det være meget vanskeligt pludselig at skulle flytte sin ægtefælle og sine børn væk fra deres arbejdsplads, skole og venner.

Så langt de fleste vælger at sige op – i nogle tilfælde mere end 90 procent af medarbejderne i de udflyttede institutioner. Så står der i realiteten en tom skal tilbage, der har mistet stort set alle faglige kompetencer og al erfaring, og som nu ikke vil kunne fungere bare tilnærmelsesvis tilfredsstillende i en længere årrække. Måske aldrig mere.

Der er som sagt ikke lavet nogen samlet evaluering af konsekvenserne af udflytningerne, men der er en række eksempler på, at tabet af medarbejdere har store konsekvenser for mulighederne for at udføre de opgaver, som institutionerne er sat i verden for at udføre. Der meldes om væsentligt længere sagsbehandlingstider (i visse tilfælde en fordobling) og langt flere juridiske fejl.

PRODUKTIVITETEN OG KVALITETEN i de udflyttede institutioner falder med andre ord drastisk, og man kan kun gisne om, hvornår den vil kunne være på højde med, hvad den var tidligere – og på højde med, hvad man som almindelig skatteborger kan forvente af den offentlige administration.

Der er intet forkert i at placere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet – snarere tværtimod. Men man skal huske, at meningen med den offentlige sektor ikke er at levere udviklingsstøtte til landets mindre samfund. Meningen er at give borgerne en ordentlig service.

Hvis udflytningerne vanskeliggør det mål, så bør man nok tænke sig om en ekstra gang og i stedet placere nye offentlige institutioner uden for hovedstadsområdet, hvor man kan begynde på en frisk og ikke risikerer et stort tab af kompetencer.

Det er således meget fornuftigt at placere de mange nye afdelinger af Skat rundtomkring i landet. Med eksisterende institutioner bør man derimod være mere varsom og som minimum først få kigget ordentligt på de erfaringer, der er gjort hidtil.

Nikolaj Bøgh er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg.