Folkekirken har også selv et ansvar for udmeldelser på nettet

Folkekirken har selv et ansvar for at være til stede på internettet og gøre det nemmere for deres medlemmer – også når de ikke ønsker ikke at være medlemmer længere, skriver cand.scient.pol i debatindlæg

Folkekirken burde selv opfylde behovet for en enkel udmeldelsesmulighed, hvilket blandt andet Ateistisk Selskab flere gange har opfordret til, skriver debattør.
Folkekirken burde selv opfylde behovet for en enkel udmeldelsesmulighed, hvilket blandt andet Ateistisk Selskab flere gange har opfordret til, skriver debattør.

I DEN FORGANGNE UGE har Kristeligt Dagblad bragt flere historier med udgangspunkt i de over 10.000 danskere, der har meldt sig ud af folkekirken i andet kvartal 2016.

Det er det største antal udmeldelser, siden Danmarks Statisk systematisk begyndte at registrere udmeldelserne i 2007.

Det store antal skyldes i hvert fald delvist Ateistisk Selskabs hjemmeside udmeldelse.dk, hvor medlemmer af folkekirken kan melde sig ud med NemID og ved indtastning af personnummer og adresse.

Hjemmesiden har tilsyneladende opfyldt et behov, for over 11.000 danskere har benyttet sig af udmeldelse.dk, siden hjemmesiden blev lanceret i marts i år. Man kan finde yderligere dokumentation for behovet i debatter om folkekirken, blandt andet på Ateistisk Selskabs Facebook-side.

Her findes mange positive kommen‑ tarer fra tidligere medlemmer af fol‑ kekirken, der har benyttet hjemmesiden.

Kommentarerne kan overordnet inddeles i tre grupper. Dem, der netop har meldt sig ud via hjemmesiden, hvoraf flere skriver, at de længe har villet melde sig ud, men har opgivet, fordi det virkede besværligt.

Dernæst dem, der har meldt sig ud af folkekirken inden for de senere år, men ville ønske, at hjemmesiden havde eksisteret dengang. Flere beskriver, at det var vanskeligt at finde ud af, hvilket sogn de skulle kontakte, at sognet havde begrænsede åbningstider eller stillede krav om, at de skulle fremvise dåbsattest.

Den sidste gruppe er mennesker, der har meldt sig ud for længere tid siden, ofte i 1970’erne og 1980’erne. Flere beskriver, hvordan deres udmeldelse resulterede i ubehagelige samtaler med præster, hvor de skulle forklare eller forsvare deres beslutning. Nogle har endda oplevet at blive skældt ud, fordi de ikke ønskede at være medlem længere. Det sidste mener jeg forværres af, at de fleste ikke selv har meldt sig ind i folkekirken, men er blevet meldt ind af deres forældre som spæde.

Det er kun omkring seks procent af folkekirkens nye medlemmer i løbet af de seneste 10 år, der har været voksne mennesker over 18 år, som selv har aktivt har meldt sig ind.

FOLKEKIRKEN KUNNE SELV nemt opfylde behovet for en enkel udmeldelsesmulighed, hvilket blandt andet Ateistisk Selskab flere gange har opfordret til. Digitale løsninger er de senere år er blevet enklere og billigere, og folkekirken har store personalemæssige og økonomiske ressourcer at trække på.

Folkekirken er heller ikke uvant med udvikling og implementering af IT, men løser i dag mange digitale opgaver, blandt andet for staten. Størstedelen af opgaverne varetages af Folkekirkens IT, der i 2016 havde et budget på over 110 millioner kroner.

Der burde altså være både økonomi og kompetencer i folkekirken til at udvikle en enkel selvbetjeningsløsning, for eksempel med NemID på Borger.dk. Til sammenligning kostede det Ateistisk Selskab omkring 30.000 kroner inklusive markedsføring at lave udmeldelse.dk.

Som Kristeligt Dagblad skrev den 19. august i artiklen ”Tusindvis af nordmænd melder sig ud af kirken”, så har den norske pendant til folkekirken – den norske kirke – i august lanceret en hjemmeside, hvor borgere nemt og sikkert kunne melde sig ud. På få dage havde over 15.000 nordmænd benyttet sig af muligheden.

Præcis som i Norge er der i Danmark behov for en tidssvarende og brugervenlig digital løsning, hvor borgere nemt kan melde sig ud af kirken. Og folkekirken har selv et ansvar for at være til stede på internettet og gøre det nemmere for deres medlemmer – også når de ønsker ikke at være medlemmer længere.

Thomas Bjørnestad Platz er konsulent, cand.scient.pol.