Umuligt at håndhæve et forbud mod omskæring

Tilhængere af forbud mod omskæring glemmer, at et forbud er umuligt at håndhæve, og at det samtidig vil føre til en langt mere risikabel situation for de børn, man angiveligt ønsker at hjælpe, skriver formandskredsen for Circuminfo

De minoriteter, som omskæringsdebatten vedrører i Danmark, ryster på hovedet og trækker sig fra debatten.
De minoriteter, som omskæringsdebatten vedrører i Danmark, ryster på hovedet og trækker sig fra debatten. Foto: lenetsnikolai - Fotolia.

I Kristeligt Dagblad den 7. juli 2016 beskriver Mikael Aktor, næstformand for foreningen Intact Denmark, hvordan han ved flere lejligheder har taget initiativ til dialogmøder med modstandere af et forbud mod drengeomskæring.

Det er korrekt, at der blev afholdt et møde mellem formand og næstformand for Intact Denmark og to personer, der siden har været med til at danne netværket Begge sider af sagen og foreningen Retten til Forskellighed – CircumInfo. At det faktisk var de to modstandere af et forbud, der tog initiativ til mødet, er mindre vigtigt i denne sammenhæng.

Hvad Mikael Aktor ikke nævner, er, at årsagen til, at de to forbudsmodstandere tog initiativ til mødet, var, at de håbede på imødekommenhed fra Intact Denmarks side med henblik på et samarbejde med sundhedsprofessionelle om at lave fælles, evidensbaseret oplysningsmateriale om drengeomskæring som alternativ til Intact Denmarks krav om et forbud.

Det viste sig imidlertid på mødet, at repræsentanterne for Intact Denmark ikke var interesseret i dette samarbejde. Man ønskede ikke at afvige fra foreningens erklærede formål, som er forbud mod og kriminalisering af ikke-medicinsk drengeomskæring. Initiativtagerne til mødet forstår derfor slet ikke, at Mikael Aktor beskriver mødet som en afvisning af dialog.

Det er alment anerkendt og evidensbaseret viden inden for sundhedsfremme, at dialog, anerkendelse, ligeværdighed og inddragelse medfører positive forandringer, mens udgrænsning, udskældning og forbud altid har negative konsekvenser.

Man prøver for eksempel ikke at få overvægtige til at tabe sig, rygere til at droppe smøgerne, eller hiv-smittede til at bruge kondom ved hjælp af hetz og udskamning, men tværtimod ved imødekommenhed, støtte og opbakning til at træffe informerede, individuelle valg.

På samme måde har WHO/UNFPA i forbindelse med bekæmpelse af pigeomskæring (FGM) i Afrika benyttet en inkluderende og dialogbaseret tilgang, hvilket ifølge FN har fået antallet af pigeomskæringer til at falde markant over en årrække. Først langt senere blev forbud indført, ikke mindst for at markere en klar holdning til pigeomskæring, der i modsætning til drengeomskæring resulterer i en lang række invaliderende senfølger.

Man må således konkludere, at Intact Denmark er kommet helt galt ind i kampen om drengeomskæring. Man er begyndt bagfra med at agitere for et forbud – eller eufemismen ”en aldersgrænse”, der i praksis er lig med et forbud for jøder og muslimer, der benytter drengeomskæring i Danmark – på trods af at netop lovindgreb og kriminalisering burde være noget af det sidste, man griber til, hvis man virkelig ønsker at reducere antallet af drengeomskæringer.

Man nægter desuden at forholde sig til, at et forbud i praksis vil være umuligt at håndhæve, og at det samtidig vil føre til en langt mere risikabel situation for de børn, man angiveligt ønsker at hjælpe.

Debattører, der ikke går ind for et forbud, overfuses igen og igen af Intact Denmarks tilhængere. I den seneste tid er deltagere i debatten, endda højt kvalificerede fagfolk, der ikke går ind for et forbud, over en bred kam blevet skudt i skoene, at de er utroværdige, fordi de tilhører ”omskæringskulturer”.

Er det den type dialog, Intact Denmark finder hensigtsmæssig og ønskværdig?

Resultatet er fuldstændig forventeligt: De minoriteter, som emnet vedrører i Danmark, ryster på hovedet og trækker sig fra debatten.

Ian C. Skovsted, Jette Møller, Sohail Asghar, Nanna Solow og Dan Meyrowitsch udgør formands-kredsen i foreningen Retten til forskellighed – Circuminfo