Prøv avisen

Universets meningsløshed er en trospåstand

At myter er fantasi, er en skandaløs foragt for begrebet fantasi, der er ligeglad med, hvad vi mennesker bygger vore samfund på, mener Marianne Olsen. - Foto: stock.xchng

DESIGN OG DARWINISME: At myter er fantasi, er en skandaløs foragt for begrebet fantasi, der er ligeglad med, hvad vi mennesker bygger vore samfund på

DET ER ET tankevækkende indlæg, Kristeligt Dagblad bragte den 3. december af Jørgen Gry fra Kolding. Som religionslærer må jeg konstatere, at der er meget, Jørgen Gry ikke ved.

Så vidt jeg kan se, er jeg helt enig med Jørgen Gry om følgende punkter:

1) Mennesket har opstillet videnskabelige teorier. Det fører til det, vi kalder objektive sandhed, det vil sige, de er neutrale rent følelsesmæssigt. De er fri for irrelevante følelser. Især er det fint, at Jørgen gry siger det, vi kalder, for der er han jo også på sin egen måde enig i, at det er sprog, vi beskæftiger os med, at tanker, tankemønstre og sprog er det menneskelige vilkår, og at vi ikke kan komme uden for det.

2) Ligeledes har Jørgen Gry ret i, at Darwins teorier har føltes krænkende for menneskets forståelse af sig selv som højt hævet over selv de højeststående dyr. Begrebet det højeststående dyr gør Jørgen Gry derimod ikke nogen indsigelse imod. Det er der ellers grund nok til.

3) Jeg er helt enig med Jørgen Gry om, at det bør undgås at forveksle virkelighed med tro og fantasi, samt tilblivelse og evolution med skabelse. Det kan da også enhver, eller er der nogen, Jørgen Gry kender, der ikke ved, at der er tale om forskellige tolkninger og fagområder? Noget andet er, at nogle er rummelige nok til at kunne beskæftige sig med begge dele, andre ikke desværre.

4) Det er utvivlsomt rigtigt at de moralske følelser har deres sæde i blandt andet thalamus og hypothalamus. Det er imponerende, hvordan Jørgen Gry præcist kan gøre rede for disse ting, og jeg kan kun være enig med ham om, at der er tale om et umådelig kompliceret samspil, og at definitionen af hensigtsmæssig adfærd er den vigtigste opgave for ethvert menneske.

Desværre kan der ikke være så mange ateister af den slags, Jørgen Gry beskriver: Som ateist anspores man til at tage ansvaret for sit liv og sine medmennesker og give, søge og modtage så meget godt, smukt og sandt, man kan, mens man lever. Jeg var da på nippet til at omvende mig, hvis det virkelig skulle være rigtigt! Jørgen Gry ved, at universet ingen mening har. Hvor ved han det fra? Jeg påstår, at det er noget, han tror! Måske ved han det bare ikke?

For længe siden, før tiden begyndte, fortæller de hellige skrifter, Det Gamle Testamente og Koranen, at Abraham gennemgik alle disse tanker, da han troede på, at Gud havde sendt ham ud til risikoens land. Og Abraham opdagede, at intet af, hvad de andre dyrkede som guder, billeder, sol, måne og stjernerne, kunne være guder, så han blev Troens Fader, den tro, som ved, at den tror på en transcendent Gud, der er bag ved eller uden for al skabningen.

At myter er fantasi, er en overfladisk betragtning, en skandaløs foragt for begrebet fantasi, der er ligeglad med, hvad vi mennesker bygger vore samfund på. At bilde sig ind, at vi kan have objektiv sandhed om situationer, vi selv er del af, det er overtro.

Marianne Olsen,
Ringstedgade 67,
Næstved