Prøv avisen
Debat

Sognepræst: Derfor må jeg opponere mod pavedømmet

"Den pavetro må opponere mod Reformationen, ligesom jeg må opponere mod pavedømmet." Foto: Jonas Ekstromer/AP/Polfoto

Den pavetro må opponere mod Reformationen, ligesom jeg som sognepræst må opponere mod pavedømmet. Det er faktisk temmelig uvidende eller overfladisk at påstå, at det ikke er tilfældet

I Kristeligt Dagblad den 7. november tager Grethe Livbjerg sig til sit ærkekatolske hoved over min uvidenhed om Ignatius af Loyola, grundlæggeren af Jesuiterordenen, fordi jeg den 3. november skrev, at Ignatius ”viede sit liv til at bekæmpe Reformationen”.

Grethe Livbjerg mindes sin barndoms og ungdoms antikatolske hjernevask og anfører, at Ignatius derimod brugte sit liv til at lede mennesker ind i et fortroligt forhold til Jesus og desuden er et stort navn i den voksende retrætebevægelse.

Derfor er det nu ikke uvidende at fremføre, hvorledes Ignatius og hans orden i kraft af forbindelsen mellem kristentro og pavetroskab deltog i bekæmpelsen af de kristne, som stod paven imod. Vel vidende, at den negative afgrænsning selvfølgelig kom af en positiv bekendelse.

Ignatius ville bestemt føre mennesker til Jesus, ja, drive verdensmission, men også føre bort fra kætterske vildveje. Andet ville i øvrigt være mærkeligt i 1500-tallet, hvor læren ikke var nogen leg. I den pavelige bulle af 1540 (”Regimini militantis Ecclesiae”), som stadfæstede Jesuiterordenen, nævnes, at medlemmerne skal være villige til at lade sig sende, hvorhen paven vil, til ”enhver kætter eller skismatiker”. Hvem mon Grethe Livbjerg tænker, der sigtes til?

I Jesuiterkirken Sankt Ignatius i Rom kan man ovenikøbet se en skulptur, hvor Ignatius af Loyola står med en åben bibel i bogstavelig forstand med fod på Martin Luther, som ligger ganske underdrejet med en lukket bibel, mens reformatoren bider sig selv i hånden. Er den fremstilling også antikatolsk hjernevask og helt ude af trit med den gode Ignatius’ tanker og virke? Håner Jesuiterkirken Jesuitergeneralens minde?

Lad mig sluttelig tilføje, at selvom jeg ikke er romersk-katolsk, anser jeg det for helt følgerigtigt at bekæmpe kætteri – åndeligt forstås – og Ignatius af Loyola kæmpede ud fra sin kristendomsforståelse. Den pavetro må opponere mod Reformationen, ligesom jeg må opponere mod pavedømmet.

Det er faktisk temmelig uvidende eller overfladisk at påstå, at det ikke er tilfældet både historisk og aktuelt.

Jesper Bacher er sognepræst.