V-politiker: Politi og overborgmester må sætte ind over for romaer

Vi har forlængst overskredet grænsen for, hvad københavnerne, byens handlende og tilrejsende turister skal tåle, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard, spidskandidat for Venstre i København

Mange romaer har taget ophold på pladsen ved Trinitatis Kirke og Sognegård i hjertet af København. I et forsøg på at holde pladsen ren og ryddelig, har kirkens personale blandt andet fremstillet disse piktogrammer.
Mange romaer har taget ophold på pladsen ved Trinitatis Kirke og Sognegård i hjertet af København. I et forsøg på at holde pladsen ren og ryddelig, har kirkens personale blandt andet fremstillet disse piktogrammer. . Foto: Leif Tuxen.

Problemerne med romaer, tiggere og betlere i hovedstaden er stærkt stigende. På to år er antallet af rejste sigtelser for betleri i København steget fra 37 til 230. Antallet af lomme- og tasketyverier er steget med over 100 procent inden for de seneste fem år, og der sker nu årligt næsten 25.000 anmeldelser af lommetyverier.

Hertil kommer, at betlerne efter politiets vurdering udviser en mere opsøgende og aggressiv adfærd i for eksempel S-tog. Og endelig er der problemerne med romalejrene, som efterlader byens pladser og parker i et syndigt rod af tasker, affald og ekskrementer. Det er uhumsk, uhygiejnisk og uacceptabelt – og vi har forlængst overskredet grænsen for, hvad københavnerne, byens handlende og tilrejsende turister skal tåle.

Hvad skal der så konkret gøres? Ifølge denne avis’ lederartikel den 15. maj ”Problemet, ingen vil løse” er der tilsyneladende ingen, der vil løse problemet. Og ja: Når man hører overborgmester Frank Jensens (S) svar på udfordringen – at lancere en ny pantordning – er man tæt på at give Kristeligt Dagblad ret.

Noget er dog faktisk gjort. Regeringen har gennemført en ændring af ordensbekendtgørelsen, der giver politiet mulighed for at rydde ”lejrene”, ligesom straffen for tiggeri er blevet skærpet. Og selvfølgelig skal vi i Københavns Borgerrepræsentation – som en del af byens styre – tage ansvar og være med til at finde yderligere løsninger. Konkret skal det ske i samarbejde med Københavns Politi, og vi har fem bud på indsatser, der bør iværksættes nu og her:

Kommunen og Københavns Politi bør straks iværksætte et målrettet samarbejde om indsatser mod betleri. Et sådant samarbejde findes ikke i dag, hvilket kan undre, når man tænker på problemets omfang

Kommunen skal sikre hurtigere og bedre rengøring på de berørte områder. Har man ikke ressourcerne hertil, har Venstre tidligere stillet forslag om at lade nogle af byens 17.000 kontanthjælpsmodtagere give en hånd med.

Kommunen skal sikre ro og orden på de berørte områder og være first line i forhold til at bede romaerne om at finde et andet sted at sove (dette kunne passende være en opgave for det kommunale ordenskorps, som Venstre også har stillet forslag om)

Københavns Politi bør undersøge, om der foregår organiseret betleri i København, for eksempel orkestreret af udenlandske bagmænd i Østeuropa, og læne sig op ad erfaringer fra Stockholm og Oslo om, hvordan man kommer sådanne bagmænd til livs.

Københavns Politi skal langt hurtigere skride ind og fjerne romaerne, når der kommer anmeldelser fra borgere, institutioner og virksomheder. Det vil kræve flere mand på gaden, men dem er vi overbevist om, at regeringen gerne vil være med til at bevilge.

Opgaven er stor, men ikke uløselig. Den kræver politisk vilje og de rigtige prioriteringer, og vi har begge dele i Venstre.

Cecilia Lonning-Skovgaard er politisk ordfører og spidskandidat for Venstre i København.