Tesfaye: Væk med krav om tilknytning - nu fokuserer vi på integration

Hvis ikke man kan forsørge sig selv, ikke er integreret i det danske samfund og ikke kan tale sproget, så kan det på sigt få konsekvenser for vores samfundsmodels indretning, skriver Mattias Tesfaye (S)

Mattias Tesfaye (S). Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Socialdemokratiet har sammen med regeringen og Dansk Folkeparti indgået en ny aftale om regler for familiesammenføring, hvor integrationen er i centrum. Aftalen blev kritiseret i kronikken her i avisen d. 13. april. Lad mig derfor forklare, hvorfor vi socialdemokrater støtter op bag de nye regler.

Den danske samfundsmodel er stærk og unik. Men for at vores velfærdssamfund skal bestå – også i fremtiden – så kræver det, at der stilles klare krav til de familier, der ønsker at bosætte sig i landet.

Hvis ikke man kan forsørge sig selv, ikke er integreret i det danske samfund og ikke kan tale sproget, så kan det på sigt få konsekvenser for vores samfundsmodels indretning.

Af denne grund er der i aftalen gjort op med tilknytningskravet, der i stedet erstattes af et nyt, objektivt, integrationskrav, der gør det langt lettere for familier, som kan og ønsker at bidrage til fællesskabet, at blive familiesammenført. Med det nye objektive integrationskrav kan familier blive sammenført, hvis der er udsigt til, at ens samlever kan blive vellykket integreret.

Samtidig er reglerne blevet klarere og mere gennemskuelige, hvorfor man som ansøger aktivt kan arbejde efter at blive godkendt, da man som ægtefæller eller samlevere samlet skal opfylde fire ud af seks integrationsrelevante betingelser, hvor kravet om herboendes sprogkundskab er ufravigeligt.

I avisen kunne man læse, at kronikkens fire forfattere finder det ufravigelige krav om herboendes danskkundskaber ”et lidt latterligt krav at stille”, når det rettes mod mennesker, der er født og opvokset i Danmark. Jeg kan sagtens forstå, at danskkravet kan opleves som et underligt krav, når nu man selv er født og opvokset i Danmark. Men det, at man selv lever op til et krav, er ikke det samme som, at kravet er latterligt. Tværtimod giver kravet rigtig god mening for dem, som har boet mange år i Danmark uden at lære dansk, og som nu ønsker familiesammenføring. Hvis integrationen af den nye medborger skal lykkes, er det nemlig tvingende nødvendigt, at den herboende dansker selv snakker vores sprog bare nogenlunde.

Ingen skal føle sig fremmed i Danmark, og ingen, der både kan og vil, skal få at vide, at de grundlæggende er uønskede. Der er mange gode historier og eksempler, der kan trækkes frem. Vi skal glæde os over hver ny medborger og familie, der vælger Danmark og vores samfund til. Vi har dog samtidig et ansvar for at håndtere de problemer, der desværre findes, og som er en stor udfordring for vores samfunds indretning i fremtiden.

Jeg tror faktisk, at vi alle sammen vil blive rigtig glade for, at kravet om tilknytning nu erstattes af krav til integration.8

Mattias Tesfaye er integrationsordfører (S).