Værdikampen om væksten: Teknologioptimister står over for fremtidspessimister

Kræver klimaforandringer et totalt opgør med den økonomiske væksttanke? Eller er vækst netop forudsætningen for at finde teknologiske løsninger? Den globale debat om vækst spidser til