Behandlingen af de frivillige sociale organisationer er urimelig

De frivillige sociale organisationer må konstatere, at der endnu engang er tale om varm luft, når det i regeringsgrundlaget hedder, at regeringen vil ”skabe gode vilkår” for det frivillige arbejde, skriver formanden for Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Det er kun et par måneder siden (den 7. januar), at social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) var til spanking i Social- og Indenrigsudvalget, fordi Christian Rabjerg Madsen (S) havde rejst forespørgsel om Social- og Indenrigsministeriets administration af puljemidlerne til de frivillige sociale organisationer.
Det er kun et par måneder siden (den 7. januar), at social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) var til spanking i Social- og Indenrigsudvalget, fordi Christian Rabjerg Madsen (S) havde rejst forespørgsel om Social- og Indenrigsministeriets administration af puljemidlerne til de frivillige sociale organisationer. .

Det er kun et par måneder siden (den 7. januar), at social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) var til spanking i Social- og Indenrigsudvalget, fordi Christian Rabjerg Madsen (S) havde rejst forespørgsel om Social- og Indenrigsministeriets administration af puljemidlerne til de frivillige sociale organisationer.

Baggrunden var, at ministeriet ikke havde været i stand til at sørge for, at udmøntningen af en række puljer i 2015 skete rettidigt med den konsekvens, at frivillige organisationer og frivilligcentre enten måtte fyre personale eller vove pelsen og sætte aktiviteter i gang, som de ikke havde sikkerhed for ville blive finansieret.

Ministeren lagde sig fladt ned og medgav, at kritikken var berettiget, og at hun fremover ville arbejde for, at puljeadministrationen skulle være ”korrekt, effektiv og gennemsigtig”. Dette skulle blandt andet ske ved, at den eksisterende puljeadministration er blevet nedlagt, og at administrationen nu er flyttet til Socialstyrelsen.

Nu er der jo mange måder at effektivisere på, og et af de første eksempler på den nye administration ser vi nu ved udmeldingen af de såkaldte PUF-midler (Puljen til Udvikling af Frivilligt socialt arbejde).

Her har man fundet en smart måde at lette det administrative pres på. Man forskyder simpelthen projektperioden. Medens den sidste år begyndte den 1. marts 2015 er den nu planlagt til at begynde den 1. juni 2016.

Hermed opnår man administrativt at få bedre tid til at få ansøgningsprocessen på plads. Problemet er blot, at mange organisationer og frivilligcentre er afhængige af disse midler som driftsmidler fra år til år og hermed nu faktisk stilles i en endnu værre situation. Nu har de pludselig en tre måneders periode fra den 1. marts til den 1. juni, som med sikkerhed ikke er finansieret!

Desværre må vi samtidig konstatere, at det ikke kun er Social- og Indenrigsministeriet, som har vanskeligt ved at sikre de frivillige sociale organisationer og frivilligcentre en ”korrekt, effektiv og gennemsigtig” puljeadministration.

Nu hører vi også fra vore medlemsorganisationer, at mange projekter ikke har modtaget bevilgede satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet med den konsekvens, at de selv har skullet finansiere de månedlige lønudbetalinger i januar og februar 2016. Det drejer sig om cirka 600 projekter på landsplan.

Begrundelsen fra ministeriet er, at man først skal håndtere Ældremilliarden. Kort sagt: Ministerierne har for travlt og er underbemandede, men det er både urimeligt og uansvarligt, at man lader det gå ud over de frivillige organisationer, som i forvejen er økonomisk meget sårbare.

Som Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sagde det under samrådet med social- og indenrigsministeren, er dette puljekaos ikke nogen ny situation, hvilket desværre også gør, at politikerne har en tendens til at frede hinanden på dette område.

Men netop fordi situationen gentager sig år efter år, foreslog Pernille Rosenkrantz-Theil, at ministeren burde indkalde til et ”politisk værksted”, hvor man kunne tage dybere fat om puljeproblemerne.

Ministeren ville ikke afvise at indkalde til et sådant møde, men hun slog samtidig fast, at hun og regeringen ikke havde nogen planer om at ændre på den eksisterende puljepolitik.

Dette gentog ministeren på Frivilligt Forums økonomikonference på Christiansborg den 19. januar, og fra de frivillige sociale organisationer må vi konstatere, at der endnu en gang er tale om skåltaler og varm luft, når det i regeringsgrundlaget hedder, at regeringen vil ”skabe gode vilkår” for det frivillige arbejde.

Johannes Bertelsen er formand for Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer