Ved dødens port er vi alle lige, eller er vi?

Hvorfor skal en person lide unødvendigt, når et simpelt medikament kan gøre en smertefri ende på disse lidelser, spørger folketingskandidat for Alternativet

Benelux-landene tillader aktiv dødshjælp, hvor en læge kan assistere i visse tilfælde, hvor den syge har ytret ønske om at dø. Den praksis bude Danmark også indføre, skriver folketingskandidat for Alternativet
Benelux-landene tillader aktiv dødshjælp, hvor en læge kan assistere i visse tilfælde, hvor den syge har ytret ønske om at dø. Den praksis bude Danmark også indføre, skriver folketingskandidat for Alternativet Foto: Roos Koole Denmark

Søren Kierkegaard beskrev, at døden er ”Livets sidste Examen og lige svær for Alle”. Selve øjeblikket - stilheden - hvor individet har åndet ud for sidste gang er selvfølgelig for alle et mysterium, og her skelner døden ikke mellem os. Men tiden op til denne ”sidste eksamen” kan antage uendeligt mange former, og eksamensspørgsmålet og tiden i forberedelseslokalet synes ikke at være ens for alle.

I Benelux-landene og Schweiz har de for længe siden politisk erkendt, at døden ikke indtræffer ens for alle, og at der kan være omstændigheder, der gør, at en syg og lidende person ikke ønsker at leve mere. Netop derfor har de accepteret eutanasi i forskellige former. Benelux-landene tillader aktiv dødshjælp, hvor en læge kan assistere i visse tilfælde, hvor den syge har ytret ønske om at dø. I Schweiz er det i form af assisteret selvmord, at individet kan få hjælp til at forlade livet.

I Danmark har man hidtil ikke ønsket at lovliggøre aktiv dødshjælp, men dette synes på mange måder mærkværdigt, når det samtidig er tilladt at yde passiv dødshjælp ved at give medicin, der fremskynder døden, eller undlade behandling på patientens opfordring. Men hvorfor skal en person lide unødvendigt, når et simpelt medikament kan gøre en smertefri ende på disse lidelser?

Mange modstandere af aktiv dødshjælp argumenterer med, at livet er en ukrænkelig størrelse, og at der er risiko for fejl i vurderingsproceduren eller i værste fald mord. Praksis i Holland tyder dog på, at noget sådant i forbindelse med hjælpen aldrig er forekommet. Mod argumentet om livets ukrænkelighed kan det hævdes, at en krænkelse kræver en krænket, og hvis ikke patienten eller de nærmeste føler sig krænkede, skal andre så krænke patientens selvbestemmelse ved at hævde, at netop de føler sig krænkede?

Artiklen fortsætter under annoncen

I Alternativet ønsker vi, at alle skal have en mulighed for en værdig død. Vi ønsker, at den lidende sammen med kyndige fagfolk og sine nærmeste skal kunne udfries fra en eventuel langsom og smertefuld død og forlade livet på en måde, han eller hun finder værdig. For vel er vi lige, når døden er indtruffet, men den sidste vandring antager lige så mange former, som der har været individer på jorden.

Niko Grünfeld, spidskandidat for Alternativet i Østjylland, Poul Reumerts Vej 41,Valby