Mennesker har brug for noget at tro på, men ikke nødvendigvis for religion

Det er krævende at leve et liv uden en tro, for man må så selv finde frem til de værdier, man virkeligt kan stå inde for. Det kræver megen omtanke og perioder med fortvivlelse, skriver Matthew Frandsen

Hvis vi lærer børn og unge udsyn og empati uden at forkynde religion, får vi også en verden med færre konflikter, hvor religion ikke bruges som begrundelse for terror og krig, og hvor vi ikke dæmoniserer andre med en anden overbevisning end vores egen, mener Matthew Frandsen. Modelfoto.
Hvis vi lærer børn og unge udsyn og empati uden at forkynde religion, får vi også en verden med færre konflikter, hvor religion ikke bruges som begrundelse for terror og krig, og hvor vi ikke dæmoniserer andre med en anden overbevisning end vores egen, mener Matthew Frandsen. Modelfoto. Foto: Brian Jackson

Vi kan lære meget af kristendommen og andre religioner. Mange af deres værdier og handlingsforskrifter er fornuftige og hjælper en til at leve et godt liv.

Religion giver et kompas for, hvordan man kan leve i en kompleks, konstant omskiftelig verden, hvor alle får knubs og oplever svære stunder. Religion giver en følelse af mening og bidrager med meget godt, men samtidig er det hæmmende og gør, at man ikke tager ansvaret for sit eget liv; og måske er det en stopklods for en bedre verden!

Mange troende har et billede af ikke-troende som nogle, der mangler værdier eller ligefrem som hedonistiske egoister. Som folk, der er mindre etiske. Og der kan faktisk være noget om det.

For det er svært at leve uden religiøs tro. Hvis man ikke er i stand til at finde andre værdier, end at man bare skal have det godt, kommer det ateistiske liv nemt til at handle om behovstilfredsstillelse for sig og sine nærmeste. Og det er faktisk egoistisk i min optik.

Det er krævende at leve et liv uden en tro, for man må så selv finde frem til de værdier, man virkelig kan stå inde for. Det kræver megen omtanke og perioder med fortvivlelse. Men til gengæld finder man også frem til sine egne værdier og følger ikke blot noget, der står i gamle bøger med alle de store problemer, det har. Man lærer for alvor at tage ansvar for sit liv og bliver ikke fornægtende over for det, videnskaberne lærer os, bare fordi det for eksempel er i uoverensstemmelse med Bibelen. Man ser verden mere klart og bliver mere autentisk.

Og hvorfor skal man behandle folk, der har en naturlig seksuel tiltrækning til mennesker af samme køn, ringere, bare fordi der står noget om det i en gammel bog? Og hvorfor skal man hele sit liv se sig som skyldner, bare fordi det står i gamle tekster? Og hvorfor skal kvinders liv hæmmes, bare fordi det påbydes i gamle skrifter?

Bibelen er populær, fordi den giver forskrifter for, hvordan man bør leve sit liv, og fordi den er formuleret så upræcist og modsætningsfyldt, at man kan blive ved med at tolke på den og åbenbart tillade sig at se bort fra ting, man ikke bryder sig om og læse nogle passager meget metaforisk.

Mennesker har brug for noget at tro på, men ikke nødvendigvis for religion. Det er blot nemmest at overtage den tro, der er gængs det sted, man er vokset op. Specielt i krisesituationer er der mange, som bare tager den overbevisning, som de er flasket op med, til sig, fordi alt andet er hårdt.

Men et liv, hvor man ikke blot overtager en religion og tænkemåde som sit livsgrundlag, er meget rigt, og man kommer ikke så meget i tvivl og kan virkelig stå inde for det, man mener. Og hvis vi lærer børn og unge udsyn og empati uden at forkynde religion, får vi også en verden med færre konflikter, hvor religion ikke bruges som begrundelse for terror og krig, og hvor vi ikke dæmoniserer andre med en anden overbevisning end vores egen.

Der bliver mindre ”os og dem”-tænkning, og man bliver ikke tynget og forvirret af normer, der måske var fornuftige, da de gamle bøger blev skrevet, men som er til stor skade nu. Det kræver dog, at man tør leve et liv uden religion og selv finder frem til, hvad man mener er rigtigt og forkert. Det er hårdt, men måske vejen til en bedre verden?

Matthew Frandsen, BA i kompostion og folkesundhedsvidenskab, Tåsingegade 12, Aarhus N