Vejen til et bedre børne- og familieliv

Ligestillingspolitik har trange vilkår i dagens Danmark. Ulighed og kønsstereotyper trives i bedste velgående her i 2009. Der løftes stadig øjenbryn, når en far vælger at gå på barsel i tre måneder eller længere. Og der er stadig nemt at få prædikatet "ravnemor", hvis poderne hentes i børnehaven efter kl. 16 af en fortravlet mor, der også prioriterer sin karriere.

Derfor kan det heller ikke undre, at det stadig er en klassisk løsning i mange børnefamilier, at fædrene tilbringer flere timer på arbejdsmarkedet, mens mødrene (efter endt barselsorlov) drosler ned for at familielivet kan hænge sammen.

SF mener, der er et behov for, at samfundet i langt højere grad fokuserer på begge køns frigørelse fra de kulturelle og samfundsskabte stereotyper for at skabe bedre vilkår for mænd, kvinder og børn. Vi har i alt for mange år stirret os blinde på kønnene og burde i stedet begynde at fokusere på feminine og maskuline værdier. Hvad enten man er mand eller kvinde, besidder man nemlig begge dele.

SF medvirkede til den nye forældreansvarslov for at sikre fædre bedre rettigheder i forhold til samvær og deltagelse i børnenes liv, hvis skilsmissen rammer.

Fædre har brug for en løftestang til at forfægte deres ret og insistere på, at faderrollen også skal tages alvorligt. Det har de brug for i forhold til forhandlinger med arbejdsgiver om orlov, og når orloven skal fordeles over køkkenbordet mellem mor og far. Vores indlejrede kønsrolleforventninger betyder jo, at mange mødre holder (for) hårdt på, at de skal have hovedparten af orloven. Men hvorfor egentlig det?

Vi ved, at fædres orlov i forbindelse med børn har positiv betydning for fordelingen af arbejdsopgaverne i hjemmet. Dertil kommer, at faderen står bedre i en eventuel senere skilsmisse, idet moderen ikke kan forfægte at have monopol på den tætte kontakt til barnet eller børnene.

Det er derfor helt nødvendigt, at mænd og fædre får bedre barselsmuligheder end tilfældet er i dag, så mænd stilles bedre i forhold til at kunne bevæge sig ind på de såkaldt feminine arenaer. SF vil derfor øremærke 12 ugers barsel specifikt til fædre - og med dagpengerefusion op til en løn på 350.000 kr. årligt, så det eksisterende løngab mellem mænd og kvinder ikke bliver en undskyldning for status quo!

Endvidere vil vi give forældre, der oplever spædbarnsdød lige muligheder for barselsorlov. Det er dybt diskriminerende, som det er i dag, at det kun er moderen, der har ret til at afholde barselsorlov i den forbindelse. Faderen har jo også mistet et barn og har brug for en orlov til at bearbejde sorgen - på linje med moderen.

SF vil også sikre fædrene bedre vilkår i forbindelse med barnets fødsel. Som det er i dag har faderen ikke nødvendigvis ret til at overnatte på sygehuset i forbindelse med barnets fødsel. En del hospitaler råder heller ikke over sengepladser til fædrene. Men det betyder jo, at der allerede fra dag ét i livet som nybagt far signaleres, at faderen er sekundær i forhold til barnet. Der er behov for, at vi som samfund anerkender faderen og moderen på lige fod - også i den sammenhæng.

Pernille Vigsø Bagge, er MF og SF's børne- og ligestillingsordfører