Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Vejen til frelse og evigt liv

”Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje?”

Mikas Bog 6, 6