Prøv avisen

Vestens dobbeltmoral er grobund for terrorisme

TERROR: Lande med mange tyrkiske indvandrere er heldige, for tyrkere bliver sjældent terrorister, mener den tyske terrorekspert Peter Waldmann

Peter Waldmann er født i 1937 og professor i sociologi i Augsburg. Han har specialiseret sig i forskning i terrorgrupper og har blandt andet lavet et studie for den tyske regering om forskellige terrorgruppers struktur. Han rådgiver også regeringen i spørgsmål vedrørende terrorisme og har udgivet en række bøger om emnet. Hans seneste bog "Determinanten des Terrorismus", der er blevet rost meget i tysk presse, indeholder forslag til, hvad vesten bør gøre i kampen mod terrorisme.

I Deres bog tager De afstand fra påstanden om, at fattigdom er den vigtigste årsag til terrorisme. Derimod forlanger De, at Vesten skal være langt mere konsekvent i sin politik, end det er tilfældet nu. Hvad mener De med det?

– Fattigdom spiller virkelig en langt mindre rolle for terror, end mange tror. Det er ikke sådan, at jo fattigere et folk er, desto mere tilbøjelig er det til at lave politisk vold. Tværimod. De fleste terrorister kommer fra middelklassen i udviklingslandene. Naturligvis kan et af motiverne for deres terror være landenes fattigdom, men jeg er overbevist om, at harme over den vestlige verdens dobbeltmoral er et langt vigtigere motiv. Vi i Vesten burde tale mindre og til gengæld på en mere konsekvent måde stå ved det, vi siger. Hvis vi siger, at vi er tilhængere af demokrati, så skal vi også respektere demokratisk valgte politikere overalt. For eksempel er det forkert ikke at respektere Hamas, for palæstinenserne har nu engang valgt Hamas, og vi har ingen ret til at sige, at det er en fejltagelse. Det samme gælder Hizbollah, der har to mandater i det libanesiske parlament. De er folkevalgte, og bliver altså støttet af den libanesisk-shiittiske del af befolkningen.

De siger, at Vesten fører en hyklerisk politik, der fungerer som god grobund for terror. Kan De nævne eksempler herpå?

– Vesten har intet imod at betragte den russiske præsident, Vladimir Putin, som en nær forbundsfælle, selvom den mand virkelig har blod på hænderne med sin krig i Tjetjenien, men samtidig vil vi ikke have noget med de demokratisk valgte politikere fra Hamas eller Hizbollah at gøre. Denne opførsel gør folk i Den Tredje Verden meget vrede, og de betragter os med rette som hyklere.

Den Tredje Verden og muslimerne har i bund og grund ikke noget imod Vesten eller vestens demokrati. Men terrorgrupperne består hovedsageligt af intellektuelle, og de bliver fornærmede over vores selvmodsigende og dobbeltmoralske opførsel. Hvis vi holdt bedre fast ved vores principper, ville vi naturligvis ikke fjerne al terrorisme med det samme, men der ville opstå langt færre nye terrorgrupper.

De advarer mod voldsstimu- lerende myter. Hvad er det for myter, og hvad kan Vesten stille op imod dem?

– Det er et problem, at enhver voldelig gerning skaber sin egen historie. I Libanon og blandt palæstinensere går volden så at sige i arv fra generation til generation. De unge hører lige fra de er små, at deres bedstefædre, deres stamme eller hele landsbyen kæmpede og døde som martyrer. På den måde opstår voldsstimulerende myter. De unge bliver nærmest presset til at viderefører faderens eller bedstefaderens vold. Det er meget farligt, fordi unge mennesker nu engang er idealister, og det kan udvikle sig til en spiral uden ende. Hvis vi vil ændre den udvikling, må vi tage kampen op mod terroristerne på det symbolske plan og skabe modmyter. Det kan for eksempel være fredsdemonstrationer og protestmøder mod terror, eller mindedage for ofrene for terrorisme.

De mislykkede terrorattentater i England har vist, at englænderne har store problemer med deres indvandrere. Selvom Tyskland ligledes har oplevet fejlslagne terrorangreb på regionaltog, så siger mange eksperter, at Tyskland ikke har nogen såkaldt home-grown terrorisme. Er det rigtigt?

– Ja. De mislykkede attentater blev lavet af libanesiske studenter, der er kommet til landet for kort tid siden. De kan betegnes som rejsende terrorister, og har ikke noget med vores indvandrergrupper at gøre. I modsætning til mange andre europæiske lande har Tyskland endnu ikke haft problemer med home-grown terrorisme. Det skyldes blandt andet Tysklands politiske position og historie. Vi har aldrig haft kolonier i Mellemøsten og er altså ikke historisk belastede.

En anden vigtig faktor er, at terrorceller som regel opstår i den største indvandrergruppe i et land. I Spanien er den største gruppe marokkanere, og gerningsmændene til terrorattentaterne mod de spanske tog var netop marokkanere. I Storbritanien er den største gruppe pakistanere, og det var netop pakistanere, der stod bag de mislykkede attentater for nylig. Tyskerne har derimod det store held, at vores største gruppe er tyrkere, og tyrkerne er ikke tilbøjelige til at blive terrorister. Det er et selvbevidst, statscentreret folk. Der findes jo heller ikke tyrkere i de store internationale terrrorgrupper som for eksempel al-Queda.

Selvom tyrkerne har tendens til ikke at integrere sig og ofte laver parallelsamfund, så betyder det ikke automatisk, at der er større fare for terror. Det er rigtigt, at især de unge tyrkere er mere tilbøjelige til at være voldelige end tyskerne, men det har noget med deres opdragelse at gøre. De fleste tyrkiske indvandrere kommer fra de socialt laveste lag i det tyrkiske samfund, og socialt lavtstillede mennesker er mere tilbøjelige til at være voldelige. Grupper som al-Queda drives derimod af medlemmernes ideologi og overbevisning. Det er ofte veluddannede folk.

dachs@kristeligt-dagblad.dk