Vi ønsker at smitte. Men diskussionen om mission er glædelig og relevant

SOM REPRÆSENTANTER FOR EN folkekirkelig missionsorganisation har de seneste dages debat om begreberne mission og omvendelse naturligt interesseret os, skriver generalsekretær og vicegeneralsekretær i Mission Afrika

"At biskoppens få ord kan udløse så mange kommentarer vidner om, at der i disse år finder en levende og engageret samtale om mission sted," skriver generalsekretær i Mission Afrika Kristian R. Skovmose (billedet) sammen med vicegeneralsekretær Peter Fischer-Nielsen.
"At biskoppens få ord kan udløse så mange kommentarer vidner om, at der i disse år finder en levende og engageret samtale om mission sted," skriver generalsekretær i Mission Afrika Kristian R. Skovmose (billedet) sammen med vicegeneralsekretær Peter Fischer-Nielsen. Foto: Sudanmissionen.

Allerførst vil vi takke biskop Kjeld Holm for de udtalelser, der blev udgangspunkt for debatten. Selvom vi er mere tilpas ved at tale om mission og omvendelse, end biskoppen er det, er vi helt overbeviste om, at det kun er ved løbende at diskutere og udfordre vores teologiske og kirkelige begreber, at vi sikrer os, at de forbliver meningsfulde og relevante.

At biskoppens få ord kan udløse så mange kommentarer vidner om, at der i disse år finder en levende og engageret samtale om mission sted. Tidligere var det primært i de mere pietistiske miljøer, at ordet mission fandt anvendelse, men i takt med at den brede folkekirke har taget begrebet til sig, har det sat en frugtbar og inspirerende samtale i gang om, hvad det vil sige for folkekirken at være i mission i dag.

Den samtale har vi også haft i Mission Afrika. Som vores navn antyder, ville der ikke være meget tilbage, hvis vi opgav mission, og det har vi bestemt heller ingen intention om at gøre. Det er imidlertid vigtigt med jævne mellemrum at tale om, hvad vi forstår ved mission, så det forbliver en levende hjertesag for os.

I 2012 FORMULEREDE VI i fællesskab med vores afrikanske partnere et visionsdokument, hvor vi blandt andet beskriver vores missionsforståelse. Her skriver vi, at vi inspireret af missionsbefalingen (Matt. 28, 20) ønsker at bidrage til, at evangeliet om Jesus Kristus udbredes for at gøre alle til hans disciple med en levende, engageret og smittende tro, der breder sig som ringe i vandet.

Vi bruger ikke ordet omvendelse i beskrivelsen af vores missionssyn, men det ligger implicit i formuleringerne. Mødet med evangeliet skal gerne fremprovokere en reaktion, om det så er noget, vi gør, eller noget Gud gør i os.

For os er det vigtigt at holde fast i, at det ikke bare er den ikke-kristne afrikaner, der har brug for at vende sig mod Gud. Det er lige så vigtigt for os som kristne og som kirke, at vi dagligt vender os fra uretfærdighed, grådighed og fjendtlighed og i stedet vender os mod Gud for der at hente inspiration til at handle rigtigt over for vores næste.

En anden vigtig pointe i vores missionsforståelse formulerer vi således: Mission Afrika har et holistisk missionssyn, hvor ord og handling er ligeværdige og uadskillelige sider af evangeliets forkyndelse. Mission er for os at række evangeliet videre til mennesker i deres konkrete situation og møde dem i såvel materiel som åndelig fattigdom.

Det er vigtigt at drøfte centrale begreber som mission og omvendelse, men det er også vigtigt, at vi ikke graver os ned i akademiske diskussioner eller i teologisk skyttegravskrig. Mission er først og fremmest kirkens levede liv, som vi alle er kaldet til at tage del i, hvad enten det sker i Danmark eller i Afrika.

Kristian R. Skovmose er generalsekretær i Mission Afrika, og Peter Fischer-Nielsen er vicegeneralsekretær i Mission Afrika