Folkekirkens Nødhjælp: Vi kan skabe klimasucces

Tænk, hvis landmændene i Malawi ikke havde et fungerende vandingssystem i tørkeperioderne. Tænk, hvis fiskerne ved Bangladeshs kyst ikke havde bygget diger og organiseret katastrofeøvelser, inden cyklonerne rammer kysten. Tænk, hvis vi ikke havde fungerende kloaker i Danmark, når skybrudene rammer

De rige lande har lovet, at de fra 2020 vil finde 100 milliarder US dollars per år til klimaaktiviteter i ulande. Desværre er den globale klimafinansiering dog stadigvæk langt fra de 100 milliarder, og tiden for at skabe bæredygtige finansieringsløsninger er ved at rinde ud, skriver debattører. Billedet her er fra Filippinerne.
De rige lande har lovet, at de fra 2020 vil finde 100 milliarder US dollars per år til klimaaktiviteter i ulande. Desværre er den globale klimafinansiering dog stadigvæk langt fra de 100 milliarder, og tiden for at skabe bæredygtige finansieringsløsninger er ved at rinde ud, skriver debattører. Billedet her er fra Filippinerne.

Klimatilpasning er helt afgørende for mange mennesker rundt om i verden. Projekterne fungerer, og de giver mening, men vi tænker sjældent på resultaterne.

I stedet er det de katastrofale situationer, hvor klimatilpasningen ikke er udført eller ikke fungerer, som bliver til rubrikker i alverdens aviser. Over 6000 personer døde ved supertyfon i Filippinerne, og mange tusinder internt fordrevne i Etiopien på grund af tørke eller oversvømmelser. En ny rapport fra Folkekirkens Nødhjælps svenske søsterorganisation, Diakonia, peger på klimasucceser i Sri Lanka.

Konkrete projekter som hjælper landmænd med at kunne høste, selvom landet rammes af tørke: Advarselssystemer der hjælper folk til at flygte, når der kommer jordskred på grund af store regnskyl. Opsætning af diger der sikrer, at saltvand fra havet ikke ødelægger landbrugsjord og grundvand ved kysterne.

De succesrige projekter viser os muligheder for at sætte ind, så potentielle ødelæggelser kan afværges.

Den svenske rapport hedder ”Just copy and paste”, og peger på, at mange af løsningerne allerede findes - projekterne kan skaleres op og dermed have en endnu større positiv effekt.

Klimatilpasningsløsninger består i mange tilfælde af nye teknologier, også mange som produceres af danske firmaer. Men det koster penge at bruge nye teknologier og løsninger, og hvis flere mennesker skal have adgang til effektiv klimatilpasning, er der brug for mere finansiering.

De rige lande har lovet, at de fra 2020 vil finde 100 milliarder US dollars per år til klimaaktiviteter i ulande. Desværre er den globale klimafinansiering dog stadigvæk langt fra de 100 milliarder, og tiden for at skabe bæredygtige finansieringsløsninger er ved at rinde ud.

Hvis der ikke gives støtte til klimatilpasning, rammes fattige og sårbare samfund hårdt. Hvis presset fra tørke, oversvømmelser, og de konflikter og samfundsforandringer der følger med, bliver for stor, vil mennesker blive nødt til at flygte. De fleste søger tilflugt i byerne og andre steder i nærområdet, men mange kommer også at søge mod EU og andre rige lande.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil alle skære i den danske udviklingsbistand. I dag er klimafinansieringen et del af bistandsbudgettet, og der er derfor en risiko for, at det også vil få indvirkning på klimatilpasningsprojekterne.

Klimatilpasning har effekt og er en nødvendig aktivitet, så længe den globale opvarmning bliver ved. De tekniske løsninger findes og leveres bl.a. af danske firmaer. Bistandsorganisationerne har viden og kompetence til at skabe resultater.

Vi har løsningerne der kan skabe klimasucces. Lad os håbe at politikerne også vil give den nødvendige økonomiske støtte.

Christina Ihler Madsen og Mattias Söderberg er klimarådgivere i Folkekirkens Nødhjælp.

epa04692633 Filipinos carry sacks of relief goods during distribution on the island of San Ildefonso, Casiguran township, Aurora province, Philippines, 05 April 2015. The Philippines weather bureau downgraded Typhoon Maysak to a tropical storm as it continues to weaken while moving closer toward the country's eastern coast. The weather bureau says Maysak's strength is no longer capable of generating storm surges, but warned that it could generate surface waves of up to eight metres near the cent....
epa04692633 Filipinos carry sacks of relief goods during distribution on the island of San Ildefonso, Casiguran township, Aurora province, Philippines, 05 April 2015. The Philippines weather bureau downgraded Typhoon Maysak to a tropical storm as it continues to weaken while moving closer toward the country's eastern coast. The weather bureau says Maysak's strength is no longer capable of generating storm surges, but warned that it could generate surface waves of up to eight metres near the cent.... Foto: EPA/FRANCIS R. MALASIG