Sognepræst: Når unge deler nøgenbilleder, har de voksne svigtet

De voksnes svigt består i, at vi af mangel på omtanke lader os gribe af magtesløshed. Vi vil ikke vil bryde ind i unges liv og fortælle dem, hvad der er skidt og kanel, skriver sognepræst

MAN ER IKKE en guldrandet tænker, hvis man kan regne ud, at unges deling af billeder af sig selv på de sociale medier afslører samtiden. Men når delingen bliver pornografisk og ydermere udleverer andre, er vi helt på spanden. Som samtid. Som voksne ansvarlige. Som forældre. Vi må spørge os selv, hvad vi skal gøre.

Afsløringen bærer på den sørgelige kendsgerning, at vores omgang med hinanden ofte blot udtrykker en fordummende forbrugerisme. Idiotisk adfærd, hvor blot nyttetænkningen hersker. En nyttetænkning uden blik for medmennesket. Uden ædle tanker. Uden evnen til at sætte sig i en andens sted. Det er åndløst. En tilstand, vi ikke kan leve med endsige forsvare med forklaringer på unges adfærd. Det afslører, at vi voksne undtager os for skyld.

Vi skal se os selv i spejlet og sige, at vi har svigtet. Slet og ret. Svigtet består i, at vi af mangel på omtanke lader os gribe af magtesløshed. Vi vil ikke vil bryde ind i unges liv og fortælle dem, hvad der er skidt og kanel, og vi vil ikke hive dem ud af den opfundne særstatus, vi har givet dem som teenagere. Det betyder åbenbart, at man kan opføre sig ansvarsløst og blive sig selv i en subkultur.Sådan har det været i mange år. Vi på 60 og derunder er selv rundet af individualismens krav og behov. Vi fik også lov til at rage rundt og blive til i os selv.

De sociale mediers slagkraft har bevirket, at unges subkultur nu er en lukket verden, som voksne ingen adgang har til, hvis man ikke vil insistere på at få adgang. Vi kan undskyldes, ja. Vi er blevet taget med bukserne nede og har ikke evnet at finde hoved og hale på, hvilken kolossal livsforandring det er, at man her og nu kan tjekke Facebook eller sms.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frirummet er væk. Også for en families nødvendige samvær og ånd. Skal vi være åndfulde sammen, kræver det tid. Og skal vi bryde ind i unges adfærd og ændre den, kræver det opmærksomhed og omsorg. Det og en række selvfølgelige krav til, hvordan man omgås hinanden. Opgøret starter med en fordummende forbrugerisme med både forbud og regler for både unge og voksne. Ellers kan vi ikke blive os selv sammen med hinanden og bære på hinanden. Det er op ad bakke og kræver mere end konstateringer. Det kræver, at vi med ånd vil det ædle i os.

Kristian Massey Møller er sognepræst i Odden.