Prøv avisen

Vi kører snart af sporet. Ny regering skal hurtigt finde frem til værdierne

”Den politiske snak er nu ikke andet end et trist ritual, hvor man har travlt med at overbevise den anden part om, at man har ret i sin opfattelse af, hvad der er rigtigt,” skriver psykolog John Aasted Halse. – Foto: Keld Navntoft.

VI SER DET ALLEREDE nu i valgkampen: Ud over, at politikerne så åbenbart tillægger vælgerne en endog meget svag begavelse med de letkøbte argumenter, er et træk i debatten, at man har travlt med at skyde skylden for en dårlig økonomi på modparten, men med den grundlæggende mangel, at ingen af parterne reelt svarer på spørgsmålet: Hvad vil vi, hvis vi kommer til magten?.

I stedet anvendes tiden og energien udelukkende på at hænge modparten ud. Manglen på nogle brugbare svar og forslag er så åbenbar, at et eventuelt økonomisk fremskridt eller tilbageskridt alene bliver målestok, ja, bliver svaret i sig selv.

Hvis den politiske debat ikke skal køre mere af sporet, begynder det at haste med at finde frem til værdierne, for vi befinder os i en tilstand, hvor så godt som alle værdier er blevet opløst. Måske er forandringen i sig selv værdien? For uanset hvad vil vi jo bare have en anden regering. Vi er trætte af at se på de samme! Eller vil vi bare den økonomiske vækst?

Vi bevæger os under alle omstændigheder på en zigzagkurs, hvor vi er i risiko for at lade den ene utilfredsstillende retning eller kurs afløse den anden uden at vi på tværs af politiske værdimæssige skel og på tværs af generationerne kan finde ud af, hvor vi vil hen!

Den politiske snak er nu ikke andet end et trist ritual, hvor man har travlt med at overbevise den anden part om, at man har ret i sin opfattelse af, hvad der er rigtigt. Man baserer stadig sin politik på en forældet vækstfilosofi, der dybest set har ført os ud i et morads af økonomisk, økologisk og kulturelt uføre, hvor fremskridtet er blevet sin egen værste fjende og er kommet i konflikt med menneskelig trivsel og reel dialog.

En af de åbenbare konsekvenser heraf er, at vi alle mere eller mindre er ved at miste overblikket. Hvem kan reelt påstå, at han/hun har et fast fundament at stå på i forhold til meninger og holdninger om, hvilken politik der skal føres? Vi er så at sige inde i en ond cirkel, fordi det manglende overblik medfører, at vi ikke fordyber os. Vi finder os i eller må finde os i politisk spin, hvor politiske udsagn og sloganer sælges som billigt vaskepulver.

En vis form for fordybelse danner blandt andet forudsætningen for en bevidst og ikke udelukkende økonomisk eller rent følelsesladet holdning til, hvor vi skal hen i vort samfund. Politikerne vil så åbenbart bilde os andre ind, at den eksakte viden til enhver tid kan hentes frem, og at svarene findes. Men en sådan opfattelse duer ikke.

Vi ved ikke. Fremtidsprognoserne bygges i dag på et så usikkert og forældet grundlag, så dem kan man ikke tage alvorligt! Ingen kan postulere at sidde inde med en eller anden form for autoriseret viden, for den findes ikke. Det kan man klart konstatere ved at lytte til de økonomiske eksperter, der tydeligt for enhver ikke er indbyrdes enige.

Den viden, vi har i dag, er ikke færdig og dermed lukket, men fuldt så bevægelig som samfundet. En erkendelse, som en kommende regering forhåbentlig har eller får.

John Aasted Halse er psykolog, forfatter og medlem af ekspertpanelet på etik.dk