Forfatter og direktør: Vi lever stadig med gamle kønsroller, og derfor tager så få mænd lang barsel

Det er stadig i høj grad kvinderne, der tager barslen, selvom mænd gerne vil mere på banen. Gamle kønsroller og uvillige arbejdsgivere er med til at hindre udviklingen på området, mener direktør Lisbeth Odgaard Madsen

Forskning viser, at det er godt for alle parter, hvis mænd også tager barsel. Det er godt for parforholdet, fordi der bliver mere balance, og det giver alt andet lige et bedre børneliv, hvis mor og far har det godt, fortæller direktør Lisbeth Odgaard Madsen. – Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix.
Forskning viser, at det er godt for alle parter, hvis mænd også tager barsel. Det er godt for parforholdet, fordi der bliver mere balance, og det giver alt andet lige et bedre børneliv, hvis mor og far har det godt, fortæller direktør Lisbeth Odgaard Madsen. – Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix.

Hver tredje danske mand tager ikke den barsel, han gerne vil. Sådan lyder det i en ny undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation. Og der er flere grunde til, at fædrene halter gevaldigt bagefter, når det kommer til barsel. Ifølge undersøgelsen vægter blandt andet hensynet til økonomien, at mødrene gerne vil have størstedelen af barslen, og at fædrene ikke vil være væk fra jobbet i længere tid højt i forhold til, at fædrene undgår at tage den barsel, de ellers har lyst til. Hver 10. svarer endda, at de slet ikke har taget forældreorlov, selvom de gerne vil.

Lisbeth Odgaard Madsen, du er stifter af konsulentvirksomheden Potential Company, der blandt andet rådgiver virksomheder om fordelen ved at fordele barsel mere ligeligt mellem kønnene. Hvad tænker du om undersøgelsen?

”Jeg tænker, at der ikke er sket det store på området. Og så synes jeg, at det viser med stor tydelighed, at frivillighedens vej ikke er super farbar, når det kommer til barsel til fædrene. Der er meget mere end selvbestemmelse på spil i det her, og jeg tror, der kommer til at gå meget lang tid, før der er mere ligestilling på området, hvis vi overlader det til familierne selv at bestemme.”

Hvorfor forholder det sig sådan?

”Primært fordi vi stadig lever efter gammeldags kønsroller i Danmark. Vi bliver ved med at reproducere, at far er skaffer, og mor er omsorgsgiver, og derfor skal mor tage den lange barsel, mens far går på arbejde. Og når folk så afviger fra de normer, udskammer vi dem.

Hvis mor tager lidt tidligere på arbejde efter fødslen, bliver hun kaldt en ravnemor, og hvis far gerne vil have barsel, gør man grin med, at han er under tøflen derhjemme. Folk træffer jo ikke disse beslutninger i et vakuum. Man er påvirket af sine omgivelser og af normerne, og det er svært at gå en anden vej.”

Når der ikke sker mere på området, skyldes det så, at der simpelthen ikke er en interesse i, at fædrene kommer mere på barsel?

”Nej, sådan tror jeg ikke, det forholder sig. Det viser undersøgelsen jo også. Der sker noget – for et par år siden lavede blandt andet Lederne en lignende undersøgelse, og der sagde de fleste, at de tog den barsel, de gerne ville. Men nu har det tilsyneladende rykket sig. Og så har mange mænd ydermere under coronakrisen opdaget, at det er fedt at være tæt på familien.

Jeg holder tit oplæg om det her, og hvis man spørger kvinderne om lang barsel og deltid, siger de altid, at det er fedt med mere tid til familien. Spørger man mændene, siger de, at det da kunne være fedt, men at de ikke kan undværes på jobbet. Den følelse af uerstattelighed går i spænd med mantraet om, at far er skaffer. Det er helt oldnordisk og viser jo, at der er nogle kønsroller, vi skal have gjort op med.”

Hvad er reaktionerne hos virksomhederne, når du er ude at fortælle om fordelene ved mere ligelig barsel?

”Det er helt klart et storbyfænomen, hvor akademikerfædrene tager lang barsel. I Udkantsdanmark siger de, at de i forvejen har mangel på arbejdskraft, så hvorfor sende dem hjem, de har brug for? De følger selvfølgelig loven og retningslinjerne, men én ting er at tillade, en anden er at tilskynde.

Vi er jo vant til, at kvinder i en periode i deres liv er en ustabil størrelse rent arbejdsmæssigt, fordi de går på barsel og efterfølgende også skal hente tidligt og have barns første sygedag, det er jo ofte kvinderne, der gør det. Der er mændene mere til at stole på, og det vil være træls at ændre på, synes den brede holdning at være blandt arbejdsgivere.”

Hvad fortæller du dem så?

”Jeg prøver at forklare dem, at hvis de tilskynder til farbarsel, får de også mænd, der ifølge forskning er mere velafbalancerede og derfor vil performe bedre, fordi der er større overskud, når der også er balance på hjemmefronten. Jeg tror også på, at hvis flere og flere gør noget aktivt på området, vil mænd også i stigende grad vælge arbejdsplads efter, hvor der er gode barselsforhold. På den måde vil virksomheder kunne miste talent, hvis de ikke tilskynder til barsel.”

Men det er jo ikke kun mændene, der er problemet. Mødrene vil ifølge undersøgelsen gerne beholde den lange barsel – er der ikke et ligestillingsproblem her?

”Jo, og udfordringen i forhold til barsel og ligestilling er jo også, at man taler meget om, hvad kvinder mister på arbejdsmarkedet ved at tage lang barsel, men man taler sjældent om, hvad mænd mister på hjemmefronten ved ikke at tage lang barsel. Vi har ikke opdaget det endnu, fordi det er så inkorporeret i vores kultur, at mænd ikke tager barsel. Og jeg kan godt forstå, at kvinder holder fast i barslen, for det er et af de eneste privilegier, vi har. Det er svært at opgive det.”

Men er det ikke også okay, at der er nogle mænd, der bare ikke har lyst til at tage barsel? Skal alle mænd pinedød tage lang barsel?

”Nej, det skal de selvfølgelig ikke, hvis de ikke vil. Men mere og mere forskning viser, at det er godt for alle parter, hvis mænd også tager barsel. Det er godt for parforholdet, fordi der bliver mere balance, og det giver alt andet lige et bedre børneliv, hvis mor og far har det godt. Det er også godt, når børnene har to forældre at trække på i stedet for én.

Og så er det godt for mænds relationelle følelsesliv, når de har et nært forhold til familien og familielivet. Det er godt for kvinderne, fordi de får større karrieremuligheder og ikke går så meget ned i løn, som de typisk gør, når de tager den lange barsel. Og arbejdspladsen får mere balancerede mænd. Så det ér en god idé, at mænd tager barsel. Derfor bliver vi nødt til at have debatten og opfordre flere mænd og arbejdspladser til at gå ind i kampen.”