Vi piller ved kirkens kompas

DOMMEDAG: Sognepræster somKaj Mogensen skal kaldes til orden, hvis de går ud over skrift og bekendelse, som det sker i debatten om fortabelsen

Debatten om alles frelse er umulig. Uanset hvem man er, kommer man op mod overmagten, når man er imod Kaj Mogensen.

Ikke kun fordi Kaj Mogensen er en dygtig teolog og debattør med stærke og indflydelsesrige meningsfæller, men mest fordi det er umuligt at argumentere for fortabelsens mulighed og dommens uafvendelighed, uden at det kommer til at lyde som en smule sadistisk og selvcentreret frelsthed.

Gud skal vide, at jeg ikke har noget større ønske end at forkynde evangeliet til både tro, tjeneste og uafvendelig glæde – og Gud skal vide, at der inderst i hjertet er ikke bare en lille bøn, men et skrig mod Himlen om at blive bedre til det, så flere tager mod til sig og tror det. Derfor er det mig så inderligt imod at skulle argumentere for, at nogle går fortabt. Det er hverken mit ønske eller ærinde.

Men Kaj Mogensen er under samme mandat som jeg – og hvis han ændrer ved mandatet uden tilladelse, så har han et problem med Gud. Hvordan han vil klare den paragraf, må han selv tage ansvar for. Han kan i hvert fald ikke påstå, at ingen har gjort opmærksom på problemet. Men samtidig gør han sig selv til vildfører af det folk, han er sat til at tjene med Guds ord, og er med til at underminere den kirkes prædiken, som han er en lille del af.

Derfor bliver der debat. Ikke bare – som Kristeligt Dagblad i en leder anfører – en spændende debat. Men en debat på liv og død – på frelse eller fortabelse. En debat om, hvem den Gud er, som vi forkynder. Er det Bibelens Gud – eller en Gud udsprunget af vore egne forestillinger og forhåbninger – med afsæt i nogle løsrevne bibelcitater, som man selv udvælger og tillægger større værdi end naboskriftordene?

Det hjælper jo ikke noget, at Kaj Mogensen og andre, der er enige med ham, har en vindersag – folkeligt og kirkeligt – hvis de tager fejl. Det gavner ikke os andre at protestere, for jo mere vi debatterer og argumenterer, jo mere fordømmende kommer vi til at lyde. Derfor burde biskoppen over Aalborg Stift kalde ham til orden og lukke debatten, så vi kunne få ro til at forkynde evangeliet. For når vi går ud over skrift og bekendelse, så åbner vi ikke bare en spændende debat, så piller vi ved ror og kompas på kirkens skib.

Jørgen Jørgensen

formand for Menighedsfakultetet

Kirkeplads 4

Aabenraa