Prøv avisen
Debat

Vi skal blive bedre til lindring for døende både på hospice og derhjemme

"At folk ikke vil dø, er et rigtig dårligt argument for ikke at indlægge dem på hospice, når de tydeligvis har stor gavn af et ophold på hospice. Ud over at ændre visitationskriterierne, som i øvrigt er til revision, kommer vi bare til at acceptere en langt højere udskrivningsprocent end det, vi ser i dag," skriver landsformand for Hospice Forum Danmark, Olav Nørgaard. Billede: Hospice Søholm. Foto: Uffe Frandsen/ritzau

Vi får behov for udbygning af de palliative tilbud, hvad enten det gælder hospicepladser eller udgående palliative teams, skriver formanden for Hospice Forum Danmark, Olav Nørgaard

Specialiseret palliativ (lindrende) indsats i Danmark mangler kapacitet og tilgængelighed. Det er hovedoverskriften i en ny rapport fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation (RHEPA).

I Hospice Forum Danmark er det ikke en kendsgerning, som kommer bag på os. Det er derimod en kærkommen lejlighed til at anvise nogle af de veje, vi kan gå.

Det seneste store spring kom med hospiceloven i 2005, hvor der blev igangsat hospicebyggeri i alle de gamle amter. Langt de flest af disse hospicer har 10-årsjubilæum i disse år. Tiden er nu kommet til at tage de næste store spring.

De erfaringer, der kommet gennem de seneste 10 år, er der bestemt god grund til at bygge videre på. Over 90 procent af vores borgere på hospice er kræftpatienter. Disse borgere skal naturligvis fortsat være en betydelig fokusgruppe, men andre borgere som eksempelvis KOL-patienter og folk med hjerteproblemer i en terminal fase kan også få glæde af de tilbud, som hospice giver i dag.

Hvorfor henvises og indskrives disse patientgrupper så ikke særligt hyppigt på vores hospicer? Det handler om flere ting, som både vedrører visitationen og driftsoverenskomsten mellem hospice og regionen.

Både for hjertepatienter og KOL-patienter i den terminale fase er døden svært forudsigelig. Rigtig mange af disse patienter kommer sig så godt ved et hospiceophold, at udskrivelse kommer på tale. Det giver straks nye udfordringer, for hvem skal man udskrive til?

At folk ikke vil dø, er et rigtig dårligt argument for ikke at indlægge dem på hospice, når de tydeligvis har stor gavn af et ophold på hospice. Ud over at ændre visitationskriterierne, som i øvrigt er til revision, kommer vi bare til at acceptere en langt højere udskrivningsprocent end det, vi ser i dag.

En meget gennemgående tilbagemelding fra vores fagfolk ude i marken er, at hospicepatienter kommer alt for sent. Vi kan give vores syge medborgere og deres pårørende en langt bedre oplevelse ved at tage de uhelbredeligt syge ind og så for nogles vedkommende udskrive dem, når og hvis deres tilstand og palliative behandling er stabil.

Kræftens Bekæmpelse fortæller, at langt de fleste af deres medlemmer har et ønske om at dø hjemme. Når det ikke lader sig gøre, er hospice et rigtig godt tilbud, men det bør ikke afholde os fra at udskrive til død i eget hjem, hvis det er et reelt ønske.

Et andet problem er selvfølgelig, at der i hjemmet skal være et palliativt tilbud, som magter at tage over. Det kommer vi også til at bruge nogle kræfter på, for antallet og kapaciteten i de udgående teams er alt for dårlig, hvilket også tydeligt fremgår af RHEPA-artiklen.

Under alle omstændigheder får vi behov for udbygning af de palliative tilbud, hvad enten det gælder hospicepladser eller udgående palliative teams.

Vores sundhedsvæsen er i disse år under betragtelig omstrukturering. Der bygges landet over såkaldte supersygehuse, og der er allerede lukket medicinske senge i stort tal, og endnu flere vil blive lukket. De medicinske senge, vi har tilbage, er efterhånden kun gearet til at tage sig af akutte patienter. For palliative patienter er disse senge ikke attraktive. Personalets fokus er et helt andet sted.

Derfor er der rigtig god mening i at konvertere nogle af disse senge til hospicesenge.

Olav Nørgaard er landsformand for Hospice Forum Danmark.