Vi skal have ligevægt i fedmedebatten

Den enkeltes ret til en fedmeoperation giver samfundet en ret til at stille krav, mener medlem af Det Etiske Råd Jacob Birkler

Medlem af Det Etiske Råd, Jacob Birkler, ønsker ligevægt i fedmedebatten.
Medlem af Det Etiske Råd, Jacob Birkler, ønsker ligevægt i fedmedebatten. Foto: Nordfoto.

Fedme er som gammel gæld, der skal betales tilbage. Men kan samfundet tillade "gældssanering" gennem en fedmeoperation? Eller skal gælden arbejdes væk gennem slidsomme rater i motionscentret? Er de ekstra kilo selvforskyldte, eller hvor er de skyldige?

Økonomi er imidlertid ikke kun et billede på problemet, men samtidig en konkret virkelighed i et sundhedsvæsen, der skal prioritere benhårdt. Vi ser i dag en eksplosion i antallet af fedmeoperationer, der udføres på samlebånd på de danske privathospitaler. På årsbasis opererer danske kirurger omkring 3000 svært overvægtige. Skønsmæssigt koster hver operation 200.000 kroner, hvis man medregner de efterfølgende kosmetiske operationer af overflødig hud. Det er dyrt for samfundet, men måske endnu dyrere, hvis vi lader være.

Foruden økonomi er der imidlertid to vigtige parametre, vi ikke må glemme, når fedmeepidemien skal håndteres. For det første bør vi skelne mellem den fede og det fede liv. Skal der opereres, er det ikke kun den fede, der skal under kniven, men det fede liv. Det er således fedmen som livsstil, den er galt med. Hvordan stiller vi os til mad? Er mad ensidigt forbundet med "ha? det godt-hed", har vi skabt en indstilling, der udstiller vores karakter.

For det andet bør der i lige så høj grad fokuseres på samfundet som på individet. Fedmen giver ikke kun en ret, men giver mange en pligt. De fedes forpligtelse til en ændret livsstil og samfundets pligt til at skabe rammerne for denne livsstil.

Eksempelvis skal vi ikke blot forpligte den enkelte til en ændret livsstil, men samtidig forpligte os på at skabe rammerne for disse ændringer gennem gratis rådgivning og støtte, let og billig adgang til motionscentre, reguleret moms på fødevarer og så videre.

Det er kun gennem disse gensidige forpligtelser, at vi skaber gensidige rettigheder. Den enkeltes ret til en fedmeoperation giver samfundet en ret til at stille krav. Med fokus på fedme og fedmeoperationer bør vi således fokusere på en gensidig forpligtelse mellem borger og samfund.

Denne gensidige forpligtelse er samtidig en etisk balanceakt, hvor grundværdier udfordres, som var der optræk til tordenvejr. Hvem kan eksempelvis dømme om andres livskvalitet? Kan der opstilles objektive kriterier for det gode liv med fedt på maven? Hvor går grænserne for vores privatliv og måden, vi forvalter det på? Hvem har ret og pligt til at bestemme over vores livsstil? Hvordan undgår vi sygeliggørelse og stigmatisering?

Som samfund er vi tvunget ud i dette etiske minefelt, så vi finder en farbar vej til håndtering af fedmen som en stigende udfordring

Jacob Birkler er lektor, ph.d. og medlem af Det Etiske Råd