Vi står i en global fødevarekrise. Stop med at lave biobrændsel af mad

Efterspørgelsen er steget på afgrøder, der kan bruges både til mad og brændstof. Det er umoralsk at bruge de afgrøder til brændstof, når over en kvart milliard mennesker, kan blive skubbet ud i ekstrem fattigdom

Korn skal bruges til mad og ikke biobrændstof. I den grønne omstilling skal vi bruge mindre energi og begrænse transport, mener skribenterne.
Korn skal bruges til mad og ikke biobrændstof. I den grønne omstilling skal vi bruge mindre energi og begrænse transport, mener skribenterne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Ruslands invasion af Ukraine har yderligere destabiliseret allerede skrøbelige landbrugsmarkeder og givet anledning til alvorlig bekymring med hensyn til den globale fødevaresikkerhed. Det fremgår af EU-Kommissionens “Short-Term Outlook” rapport fra 5. april i år. Det fremgår også af rapporten, at prisen på blandt andet korn og solsikke- og rapsolie er steget markant siden krigens udbrud. Disse afgrøder anvendes til produktionen af mad, men også til biobrændstoffer som bioethanol og biodiesel.

I 2022 kan 263 millioner flere mennesker blive skubbet ud i ekstrem fattigdom på grund af den kombinerede virkning af covid-19, ulighed og inflation i mad- og energipriser, viser en ny Oxfam-rapport “First crisis, then catastrophe”. Oveni dette udfordrer krigen i Ukraine nu retten til mad yderligere i form af både stigende priser og mindre tilgængelighed af mad.

Det er derfor etisk uforsvarligt, når en stor del af afgrøderne bliver brugt til biobrændstoffer til land-, vand- og lufttransport samtidig med, at der også er en alt for stor efterspørgsel efter disse afgrøder til foder, biogas, bioplastik og så videre. Ved at omdirigere afgrøder til madproduktion i stedet for til transportbrændstof og foder bliver tilgængeligheden af mad til mennesker øget, hvilket kan være med til at forhindre en endnu mere alvorlig global fødevarekrise.

Der bliver dagligt brændt omkring 10.000 tons hvede, svarende til 15 millioner brød, af som bioethanol i EU-biler, viser en nylig undersøgelse foretaget af ngo'en Transport & Environment (T&E). Det fremgår af undersøgelsen, at hvis brugen af hvede i EU’s biobrændstoffer blev reduceret til ingenting, ville det kompensere for over 20 procent af den samlede hvedeeksport fra Ukraine og dermed forbedre den globale fødevaresikkerhed.

EU’s nye direktiv for vedvarende energi for perioden 2020-2030 kræver en minimumsandel på 14 procent vedvarende energi i transport, men tillader medlemslandene at fastsætte en lavere grænse, hvis man reducerer brugen af madbaserede biobrændstoffer. Det eneste bindende mål er sat til 7 procent i 2030, hvoraf såkaldte avancerede biobrændstoffer og biogas skal udgøre mindst 3,5 procent. Medlemslandene har således mulighed for at stoppe støtten til madbaserede biobrændstoffer.

Biobrændstoffer udgjorde 90 procent af al vedvarende energi i transporten i Danmark i 2020, og samtidig udgjorde to råvaregrupper, der også er fødevareressourcer, den væsentligste kilde til produktionen af henholdsvis biodiesel og bioethanol: rapsolie (50 procent), korn og sukker (40 procent). Det viser en opgørelse fra Drivkraft Danmark.

Efterspørgslen på biobrændstoffer fører til fortsat inddragelse af nye, hidtil uopdyrkede arealer og tab af levesteder for oprindelige folk, vilde dyr og planter – faktorer, der driver tabet af biodiversitet. De stigende priser på mad understreger nødvendigheden af, at vi stopper med at fylde mad i biler, fly og fragtskibe.

I en tid med global fødevareusikkerhed, konflikt, pandemier og klimaforandringer giver det mening at fjerne muligheden for, at andelen af vedvarende energi kan opfyldes via biobrændstoffer. I stedet skal vi bruge mindre energi og begrænse transporten.

Safania Normann Holm Eriksen og Bente Hessellund Andersen er aktive i miljøbevægelsen Noahs kampagne mod bioenergi