Prøv avisen

"Viden sætter folkekirken fri"

"Det vil derfor være et videns- og studiecenters fornemste opgave at samle den nyttige, men spredte viden, som hårdtarbejdende præster og lægfolk har skaffet sig gennem studier og dagligt virke," skriver Jørgen Skov Sørensen. Foto: Jens Astrup

Et folkekirkeligt videns- og studiecenter skal gøre op med uvidenhed i folkekirken, skriver Jørgen Skov Sørensen, ph.h. og sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Under overskriften Nyt kirkeligt magtredskab kundgør præst og forfatter Poul Joachim Stender i Kristeligt Dagblads debatspalter den 1. marts, at han ikke ved, om han skal være bekymret eller opløftet over udsigten til det folkekirkelige videns- og studiecenter, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har afsat midler til, og som Kristeligt Dagblad beskrev i en artikel den 26. februar. Jeg er glad for, at jeg som en af initiativtagerne til centret kan afhjælpe Poul Joachim Stenders dilemma ved at fortælle ham, at han skal være opløftet.

Og hvorfor skal han så det? Jo, det skal han, fordi et folkekirkeligt videns- og studiecenter vil kunne gøre op med det, som i virkeligheden er en af de største usynlige magtfaktorer i folkekirken: uvidenhed.

LÆS OGSÅ: Folkekirken får sin egen forskning

Folkekirkens præster og aktive lægfolk forsøger i disse år at være kirke under de vilkår og i de rammer, som et moderne samfund med moderne mennesker sætter. Men det er en vanskelig opgave, for vi ved i virkeligheden ikke ret meget om, hvordan danskerne tænker om folkekirken. Vor viden er anekdotisk og i bedste fald fragmentarisk. Uvidenhed afskærer sognene fra at gøre deres bedste.

Det vil derfor være et videns- og studiecenters fornemste opgave at samle den nyttige, men spredte viden, som hårdtarbejdende præster og lægfolk har skaffet sig gennem studier og dagligt virke, sådan at den kan komme ikke bare det enkelte sogn, men hele folkekirken til gode.

Og fordi det er folkekirkens eget center, kan vi få svar på de spørgsmål, som folkekirkens egne medarbejdere finder mest relevante i deres evangelisk-lutherske folkekirke netop i dag.

LÆS OGSÅ: Minister kan give folkekirken eget forskningscenter

Poul Joachim Stender behøver altså ikke være nervøs for, at såvel spørgsmål som svar er givet oppefra og på forhånd. Studierne skal drives fra græsrødderne. Skulle Poul Joachim Stender således selv sidde inde med spørgsmål eller viden, han mener vedkommer folkekirken uden for egen sognegrænse, er det kommende center simpelthen det helt rigtige sted at henvende sig. Det er viden, ikke uvidenhed, der sætter folkekirken fri til at være kirke.

Jørgen Skov Sørensen, ph.d. og sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Peter Bangsvej 1 D, Frederiksberg