Det Jødiske Samfund: Omskæring er en essentiel identitetsmarkør for de fleste jøder

Det jødiske drengeomskæringsritual er en hjørnesten i jødedommen og svarer i betydning til det kristne dåbsritual

Det Jødiske Samfund: Omskæring er en essentiel identitetsmarkør for de fleste jøder
Foto: Nils Meilvang/ Ritzau Scanpix.

Medlem af Det Etiske Råd Mia Amalie Holstein tager den 29. januar i klummen ”Etisk set” i Kristeligt Dagblad afsæt i den efterhånden gamle nyhed, at cirka 80 procent af den danske befolkning ønsker et forbud mod rituel drengeomskæring i Danmark.

Mia Amalie Holstein anerkender, at drengeomskæring har en central plads i jødedommen og også i islam, men anser dette for at stå i modsætning til et rettighedsperspektiv. Denne modsætning bygger imidlertid på forfejlede præmisser.

Dels antager Mia Amalie Holstein, at den sundhedsfaglige evidens på området er uklar. Det er forkert. Ingen seriøse videnskabelige studier viser nævneværdige problemer ved drengeomskæring, hverken på kort eller langt sigt, når indgrebet udføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Tre studier har inden for de seneste to år vist, at der ikke er forskel på omskårne og uomskårne mænds oplevelse af sex.

Dels går Mia Amalie Holstein med på forbudsfortalernes præmis om, at drengeomskæring er i modstrid med FN’s Børnekonvention og Europarådets Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin. Der er juridisk konsensus, både i Danmark og internationalt om, at disse konventioner ikke omhandler drengeomskæring. Dette understreges blandt andet af, at intet land i verden forbyder drengeomskæring, og af, at FN direkte har henstillet til Danmark om ikke at indføre et forbud.

Det jødiske drengeomskæringsritual er en hjørnesten i jødedommen og svarer i betydning til det kristne dåbsritual. I begge tilfælde er det en glædelig begivenhed, når et barn ved en religiøs ceremoni får sit navn og indlemmes i fællesskabet.

Næsten alle mandlige jøder, både religiøse og sekulære, er omskåret. Stort set alle jøder opfatter det at være omskåret som en essentiel og positivt ladet identitetsmarkør, som de er glade for at være omfattet af. Jødisk drengeomskæring har været praktiseret uden problemer i Danmark i 400 år. En tredjedel af verdens mandlige befolkning er omskåret.

Drengeomskæring er en skik, som kan virke fremmed og svær at forstå for flertallet at danskere. Mia Amalie Holstein giver som nævnt udtryk for en vis forståelse for skikkens vigtighed, men opfordrer alligevel på fejlagtige præmisser til, at Folketinget skal følge en folkestemning og indføre et forbud, som i praksis vil forbyde jøder at leve i overensstemmelse med deres religion i Danmark.

Dan Rosenberg Asmussen er formand for Det Jødiske Samfund i Danmark.