Direktør: Når man skal forbedre livet for anbragte børn, er der intet hurtigt fix

”Lær for livet” er ikke en nem og hurtig løsning, men et laboratorium, hvor ny viden og erfaringer er med til at ændre måden at gøre tingene på. For vi er, ligesom Kurt Strand, optagede af at finde ud af, hvad der virker – ikke mindst i forhold til at ændre den ulighed, de anbragte børn og unge oplever i forhold til at få en uddannelse, skriver direktør i ”Lær for livet”

Kun hver femte anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter grundskolen modsat deres jævnaldrende kammerater, hvor knap otte ud af ti har gennemført en ungdomsuddannelse på samme tidspunkt. På billedet ses 20 anbragte børn fra hele landet, der er på sommerskole udenfor Horsens.
Kun hver femte anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter grundskolen modsat deres jævnaldrende kammerater, hvor knap otte ud af ti har gennemført en ungdomsuddannelse på samme tidspunkt. På billedet ses 20 anbragte børn fra hele landet, der er på sommerskole udenfor Horsens. Foto: Tycho Gregers/ritzau - modelfoto.

I SIN mediekommentar i Kristeligt Dagblad den 7. december efterlyser Kurt Strand evidens for, at sociale indsatser virker.

I ”Lær for livet”, som Kurt Strand bruger som eksempel på en social indsats, er vi helt enige. Der er ikke behov for hovsa-initiativer, som ingen kender effekterne af. Af samme grund er ”Lær for livet” sat i verden som et langsigtet program med en helhedsorienteret indsats, som følges af et forskerhold fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet.

Kun hver femte anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter grundskolen modsat deres jævnaldrende kammerater, hvor knap otte ud af ti har gennemført en ungdomsuddannelse på samme tidspunkt.

”Lær for livet” er Danmarks første og mest omfattende læringsprogram for anbragte børn, der skal gøre dem i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Forskning viser nemlig, at uddannelse er den vigtigste faktor i forhold til at skabe sig et godt og selvforsørgende liv.

Det gør vi blandt andet ved at tilbyde hvert barn intensive læringsforløb og en mentorordning igennem seks år. ”Lær for livet” er indtil videre finansieret af Egmont Fonden og 41 samarbejdskommuner.

PROGRAMMET BYGGER PÅ forskningsmæssig viden om, hvor vigtigt det er at stille krav og have positive forventninger til de anbragte børn og unges skolegang samt de gode erfaringer, der er med mentor-programmer i for eksempel USA og England.

I ”Lær for livet” er vi optagede af at opnå og dele viden og erfaringer og dermed bidrage til, at sociale indsatser fremover bygger på viden fremfor blot en ”tro på, at et initiativ virker”, som Kurt Strand påpeger.

Når vi taler om at bryde børns livsbane, er der desværre ikke noget hurtigt fix, men i ”Lær for livet” tilpasser vi løbende vores indsats i forhold til den nyeste viden på feltet i tæt samspil med blandt andet vores Advisory Board med førende forskere i socialt arbejde, ligesom ”Lær for livet” lever op til kriterierne for lovende praksis defineret af Socialstyrelsen.

Den langsigtede effekt kan vi af gode grunde endnu ikke påvise. Men på den korte bane kan vi se, at to ud af tre børn i programmet oplever, at de er blevet bedre i skolen.

Samtidig vurderer 88 procent af de kommunale sagsbehandlere, der har børn i programmet, at ”Lær for livet” bidrager positivt til barnets faglige udvikling, mens 86 procent vurderer, at ”Lær for livet” bidrager positivt til barnets personlige og sociale udvikling.

”Lær for livet” er således ikke en nem og hurtig løsning, men et laboratorium, hvor ny viden og erfaringer er med til at ændre måden at gøre tingene på. For vi er, ligesom Kurt Strand, optagede af at finde ud af, hvad der virker. Ikke mindst i forhold til at ændre den ulighed, de anbragte børn og unge oplever i forhold til at få en uddannelse.

Illa Westrup Stephensen er direktør i ”Lær for livet”.