Vores ældgamle kæmper har større værdi end tømmer

Ældgamle flotte kæmper af ege-, aske-, bøge- og andre træer fældes alt for ofte i vores intensivt drevne land. Det er en trist tendens at bevaringsværdige træer fældes, og vi har brug for en konsekvent lovgivning på området

Vi skal huske at gøre plads til ældre og bevaringsværdige træer i naturen, skriver Poul Erik Pedersen.
Vi skal huske at gøre plads til ældre og bevaringsværdige træer i naturen, skriver Poul Erik Pedersen. Foto: PxHere.

I skove verden over falder træerne ned på skovbunden. De bliver læsset på lastbiler og kørt bort til nytte, kortvarigt eller længerevarende.

Med faldet ændres både mikroklimaet og det globale klima. Med faldet forsvinder fotosyntesen, reder, æg, fugle, insekter, svampe, dyr og planter - alt det som er biodiversitet.