Prøv avisen

Vores skoler regeres af mangel på skoling

Lars von Triers "Melancholia", der onsdag havde premiere i Cannes, høster gode anmeldelser i de danske aviser. --Director Lars Von Trier arrives on the red carpet for the screening of the film "Melancholia" in competition at the 64th Cannes Film Festival, Foto: Morten Dueholm Denmark

Man skulle tro, at Ny Nordisk Skole var forfattet på et værtshus, skriver Thomas Aastrup Rømer

I DE SENESTE par uger har vi set to centralt placerede folk omkring vores skolepolitik svare på den kritik, der har været af skolereformen og af Ny Nordisk Skole for at glemme og endda ofte udelukke dannelse og formålsbetragtninger fra landets pædagogiske liv.

I Kristeligt Dagblad den 22. maj fortæller Pernille Vigsø Bagge (SF) om sine oplevelser fra biskoppernes nylige dannelseskonference i Nyborg. Hun skriver, at dannelse er så komplekst, at man ikke kan blive enige om noget som helst alligevel, og biskopperne får kritik for at monopolisere dannelsesbegrebet med deres spørgsmål.

Så fortæller Vigsø Bagge, at for nogle har dannelse noget at gøre med globalisering, for andre med det nationale eller demokrati eller endda med landbrugsteknologi eller traktortræf. Antikken, lyrikken, verdenskrigene og meget mere får også en henkastet bemærkning, og det hele foregår fuldstændigt usammenhængende.

Hun tager slet ikke stilling til, om der skulle være en eller anden form for sammenhæng i de spredte ord. Hun postulerer så, at skolereformen bygger på formålsparagraffen, men det er et rent postulat, for formålet nævnes slet ikke i reformudspillet. Her tales kun om kvantitative og klare operative måltal, som skal rulles ud over hele vores stakkels land.

Bagges indlæg er derfor et sørgeligt eksempel på et politisk niveau, der har løsrevet sig fuldstændigt fra sit lands åndelige traditioner for i stedet blot at lave politik efter de forhåndenværende søms princip. Konsekvensen heraf er, at værdier, holdninger og historie tilsidesættes, og at man i stedet iværksætter en pædagogisk instrumentalisme, hvilket præcist også er tilfældet. Hvis der endelig dukker et pædagogisk ord op, som demokrati, kundskab eller frihed, så er det blot som metoder til at score på et operativt måltal, og det er altså antidannelse.

En del af forklaringen på tristessen finder man måske i et andet indlæg. I Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde den 16. maj tager direktør i Dansk Industri Lars Goldschmidt også emnet op. Goldschmidt er vigtig i denne sammenhæng, fordi han er formand for kredsen omkring ministerens eksperiment Ny Nordisk Skole, der ligger eksplicit til grund for den skolereform, som Bagge forsvarer.

Goldschmidt er Ny Nordisk Skoles og skolereformens fremmeste ekspert, og han taler da også skråsikkert om uddannelse på Sorø-mødet i 2010, hvor han kritiserede gymnasiet for at undervise i fag for fagenes egen skønheds skyld (!). Det er også Goldschmidt, der synes, at vores lærere skal være som Duracell-kaniner.

Goldschmidt undrer sig over, at jeg har sat Ny Nordisk Skole i sammenhæng med den såkaldte metodiske antihumanisme, en teoretisk retning inspireret af sociologen Niklas Luhmann, som har domineret mange nyere uddannelsesreformer, og som oversætter alle værdier til metoder. Han opfatter det som et personligt angreb.

Sikken et plat svar på et grundigt forsøg på at forstå pædagogikkens placering i vores samfunds udvikling! Man skulle tro, at Ny Nordisk Skole var forfattet på et værtshus. Derefter fortsætter han Bagges linje. Dannelse er skam vigtigt, men det er fuldstændigt tilfældigt, hvad der remses op.

Goldschmidt er helt ude af stand til at diskutere uddannelse på blot et minimalt niveau. Det er simpelthen pinligt, især fordi han er formand for en kreds, der tegner landets uddannelsespolitik. Han tager heller ikke stilling til det forhold, at den eneste professor i Ny Nordisk Skole-kredsen, nemlig Per Fibæk Laursen, har sagt, at dannelse er noget, der er parkeret hos Dansk Folkeparti, og at ingen andre i kredsen overhovedet har taget stilling til dannelsesspørgsmål.

Det er niveauet i Danmark. Først glemmer man alt om formål og dannelse. Let presset remser man en række tilfældigheder op, samtidig med, at man demonstrerer en mangel på dannelse, forståelse og indsigt uden lige. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) ville af med eksperterne. Det ønske er sandelig blevet realiseret. Vores skoler regeres af mangel på skoling.

Det er forstemmende.

Thomas Aastrup Rømer, lektor, ph.d., Korshøjen 51, Risskov