Prøv avisen

www.religion.dk

@-Citat.12:"Jeg kan ikke forstå, hvorfor samfundet og staten putter penge i uddannelse og forskning, hvis ikke fagligt og sagligt baseret viden tillægges betydning, og hvis ikke de vil lytte til, hvad forskere siger." @Citat kilde:Tim Jensen, lektor i religionshistorie @-Citat.12:"Harry Potter åbner ikke børns og unges sind for dæmoner. Etikken i Harry Potter-bøgerne er god, kristen etik, hvor farisæerne -- regelrytterne uden respekt for det enkelte menneske og den enkeltes situation -- hænges ud, og regelbryderne som regel kun bryder regler af næstekærlighed, på samme måde som Jesus helbreder på sabbatten." @Citat kilde:Sidsel J. Lyster, cand.theol.

@-Citat.12:"Alle, der vil, kan konvertere til jødedommen. Det er godt nok meget besværligt, og der er tradition for, at rabbi nerne forsøger at tale folk fra det, men der er ikke forskel på folk, og alle er lige velkomne."

@Citat kilde:Lene Andersen, jødisk forfatter og foredragsholder

@-Citat.12:"Endnu er der ingen danske katolikker, som er blevet udnævnt til kardinaler, men i 1988 blev Steno saligkåret af Pave Johannes Paul II, hvilket er det første skridt på vejen til en egentlig helgenkåring. Og den er jo langt mere værd end en kardinaltitel, da den vil bevidne, at Steno allerede har fået evigt liv og fuldt fællesskab med Gud."

@Citat kilde:Iben Thranholm, katolik, cand.theol. og journalist

@-Citat.12:"Der er ikke noget entydigt svar på lidelsens spørgsmål, og vi går fejl af det, hvis vi mener, at der er tale om proble- mer, som kan fjernes – og ikke byrder, som må bæres. Og i sidste ende er det mere barmhjertigt at lade lidelsen forblive et mysterium end at forklare den som den enkeltes egen skyld – en opfattelse, som isolerer den lidende."

@Citat kilde:Marianne Bach, lektor på Teologisk Pædagogisk Center

På religion.dk diskuteres lige nu bl.a. Scientology og fantasy-litteratur. Du kan give din mening til kende ved at sende en e-mail til debat@religion.dk eller ved selv at skrive din kommentar på debat.religion.dk.