Prøv avisen

Ytringsfrihedens pris.Brug den nu med omtanke

Bloggeren Raef Badawi er blevet idømt 10 års fængsel og 1000 piskeslag fordelt over tyve uger for at have brugt sin ytringsfrihed.

JEG VED IKKE, hvad jeg skal mene om alle de forskellige tegninger, som det i ytringsfrihedens navn er så vigtigt at tegne, men jeg har svært ved at se, at det har gavnet dialogen mellem de forskellige religioner eller livsholdninger.

Vi må jo nok leve med, at tegnerne må tegne, hvad de vil, og at aviserne både vil og må trykke dem - men jeg tillader mig at spørge, til hvilken nytte de er - ud over en tom demonstration af, at det er noget vi kan/tør/må. Man må helst ikke kritisere tegningerne, for så krænker man jo ytringsfriheden.

Så jeg nøjes med at undlade at rose dem. Og understreger, at det er tegningerne, jeg forholder mig til. Tegnerne skal have lov at leve både længe og godt og trygt, og hvis nogen truer dem, skal vi stå sammen om at beskytte dem.

Men nu til en sag af en helt anden kaliber. I Saudi-Arabien er Raef Badawi idømt 10 års fængsel og 1000 piskeslag (50 om ugen i 20 uger) for at have brugt sin ytringsfrihed. Medlemmer af Amnesty International har siden 1961 med held hjulpet mange mennesker, der har været forfulgt, fordi de gjorde brug af de frihedsrettigheder, som er bredt accepteret af alle FN's medlemsstater.

Metoden har været brev-kampagner, hvor man i respektfulde vendinger har skrevet til magthavere i lande, hvor disse frihedsrettigheder ikke har været respekteret. Princippet er, at man uden at anfægte legitimiteten af myndigheder eller regering i de pågældende lande har krævet overholdelse af de konventioner, landet har tiltrådt.

Men hvordan tror I, det vil gå, hvis jeg nu som Amnesty-medlem sender et brev til myndighederne i Saudi-Arabien om at respektere den dømte mands rettigheder? Når modtageren ser det danske frimærke, kan han eller hun som rettroende muslim tænke, at det er nok en tegning og lade brevet forblive lukket og upåagtet.

I hvert fald kan man frygte, at brevet ikke bliver læst med et åbent sind, når det nu kommer fra vores del af verden. Og den stakkels Raef Badawi skal have 50 piskeslag hver uge, indtil han har fået 1000.

Amnesty Internationals historie viser, at det kan nytte at skrive, og jeg kan kun opfordre alle, der kan støtte tanken om ytringsfrihed, til at finde frem til Amnesty International på nettet og finde ud at, hvordan I kan hjælpe Raef Badawi. Tegnerne kan vel også bruge blyanten til at skrive med. Amnesty laver normalt brevforslag, som man kan få inspiration fra eller bruge, som de er.

Poul Rosdahl Jensen,civilingeniør,Hyldebjerg 50,Hvalsø