Ældreminister Thyra Frank: Nu sætter vi fokus på værdig ældrepleje

Både politikker, projekter, omsorgen og plejen bør tilrettelægges på en måde, så man kan leve et liv, der i videst muligt omfang minder om det liv, man valgte at leve, inden man fik brug for hjælp, skriver Thyra Frank, der glæder sig mig over, at alle partier bag satspuljen sidste år valgte at afsætte 60 millioner kroner over de næste fire år til værdig ældrepleje

Ældre skal føle sig mødt og hørt i forhold til deres ønsker og behov, mener ældreminister Thyra Frank (LA). Derfor er der åbnet et værdighedscenter, hvor der kommer til at være inspiration og erfaringsudveksling. Her ses ministeren på besøg på Lindholm Plejehjem i Nørresundby sidste år. –
Ældre skal føle sig mødt og hørt i forhold til deres ønsker og behov, mener ældreminister Thyra Frank (LA). Derfor er der åbnet et værdighedscenter, hvor der kommer til at være inspiration og erfaringsudveksling. Her ses ministeren på besøg på Lindholm Plejehjem i Nørresundby sidste år. – . Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

MAN KAN MÆRKE DET, så snart man træder ind ad døren: Er her hjerterum og liv? Er her medmenneskelighed, tryghed og værdighed? På min tur rundt i alle landets kommuner har jeg besøgt mange plejehjem, og jeg har heldigvis oplevet rigtig mange plejehjem, hvor dygtige og engagerede medarbejdere gør en stor indsats for at skabe værdige rammer med indhold og mening for beboerne. Jeg har også mødt rigtig mange beboere, der fortæller, hvor stor betydning det har for dem, når der er plads til forskellighed, når der dufter af veltillavet mad, og når der er tid og plads til pårørende og socialt samvær.

VI HAR DE SENERE ÅR indført og udarbejdet politikker for en værdig ældrepleje. Men hvad der for én er et værdigt ældreliv, er det ikke nødvendigvis for en anden. Det er selve kernen i værdig ældrepleje, at den enkelte ældre føler sig mødt og hørt i forhold til sine egne ønsker og behov. Udfordringen er derfor at tilrettelægge omsorgen og plejen på en måde, der giver plads til forskellighed.

Vi ved det, når vi ser og mærker det. Men hvordan vi sikrer, at værdighed i den daglige pleje og omsorg altid er på plads, det er ikke bare sådan lige til. Det kræver en høj grad af faglighed af alle de medarbejdere, der arbejder med og for de ældre.

Derfor glæder jeg mig over, at alle partier bag satspuljen sidste år valgte at afsætte 60 millioner kroner over de næste fire år til at etablere et center for værdig ældrepleje og et rejsehold, der er sat i verden for at hjælpe kommunerne med at skabe en endnu mere værdig ældrepleje på et fagligt solidt grundlag.

Værdighedscentret er netop åbnet, og om ikke så længe vil de første af landets kommuner kunne få rejseholdet på besøg. Det bliver godt! En behovsanalyse foretaget i foråret 2018 har vist, at medarbejdere i ældresektoren efterlyser inspiration og deling af erfaringer for at gøre værdig ældrepleje til dagligdag i hjemmeplejen og på alle plejehjem.

Jeg ser derfor frem til at følge værdighedscentrets arbejde og indsamling af god praksis gennem hjælp fra alle dem, der hver dag gør deres bedste for at gøre en forskel for vore ældre.

Jeg er også spændt på at følge rejseholdet. Deres opgave bliver at bringe kommunens eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed i den lokale ældrepleje i spil ved at arbejde sammen med medarbejderne.

Frem for alt glæder jeg mig til at høre, hvordan det øger livskvaliteten blandt beboerne på landets plejehjem. Vi fødes som originaler og skal ikke dø som kopier. Og mister man først retten til at være forskellig, så mister man også let gnisten, lysten og troen på livet. Det må ikke ske!

Tværtimod bør både politikker, projekter, omsorgen og plejen tilrettelægges på en måde, så man kan leve et liv, der i videst muligt omfang minder om det liv, man valgte at leve, inden man fik brug for hjælp.

Thyra Frank (LA) er ældreminister.