Tidligere folketingsmedlemmer: Den danske kirke bør sætte forfølgelsen af troende på dagsordenen

Viggo Fischer, tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, og Niels Jørgen Langkilde, tidligere medlem af Folketinget for samme parti gør i dette opråb opmærksom på Kinas forfølgelse af minoritesgrupper.
Viggo Fischer, tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, og Niels Jørgen Langkilde, tidligere medlem af Folketinget for samme parti gør i dette opråb opmærksom på Kinas forfølgelse af minoritesgrupper. Foto: Tomas Bravo/Reuters/Ritzau Scanpix.

De kristne er udsat for en stigende forfølgelse i mange af verdens lande. Alligevel er forfølgelserne ikke højt på dagsordenen i de frie lande, heller ikke i Danmark. Bibelselskabet, der aktuelt gør et godt forsøg, har ganske markant sat fokus på, at 75 procent af al religiøs forfølgelse er rettet mod kristne.

Folkerepublikken Kina er talmæssigt det land i verden, hvor diskriminationen mod de kristne vejer tungest. Og det ser ud til kun at blive værre. Nedrivning af de kristne kors fra de frie kirker er udbredt, og det politiske budskab bag disse handlinger oplagt.

I 2017 udtalte præsident Xi, at alle religioner skal være ”kinesisk orienterede”. Det italienske analyseinstitut Bitter Winter, der nøje følger udviklingen for de troende i Kina måned for måned, kunne i november i år oplyse, at ledende partifunktionærer i Jiangxi-provinsen har krævet, at præsident Xis portræt skulle være ophængt inde i kirken, ellers ville alle religiøse møder være forbudte. Frie præster, der ikke underkaster sig den ”patriotiske” linje, nemlig at troen skal være underkastet kommunistpartiet, udsættes for grove personlige forfølgelser.

Tankerne går tilbage til de overgreb, som de frie kristne blev udsat for i Tyskland i 1930’erne, ikke mindst dem, der var samlet i Bekendelseskirken, som nægtede at underkaste sig det nazistiske tryk. Den danske biskop Hans Fuglsang-Damgaard tog trods advarsler fra den tyske ambassade i Danmark til Dresden i 1938 for efter indbydelse fra Bekendelseskirken at prædike i byens historiske Frauenkirche. Fuglsang-Damgaard blev senere kendt over det ganske land ikke mindst med sit hyrdebrev fra 1943, hvor han havde indflettet en bøn for jøderne, som forfatteren dr.theol. Martin Schwarz Lausten så udmærket har beskrevet det i bogen ”Biskoppen og jødeforfølgelserne”. Det lykkedes virkelig for Fuglsang-Damgaard at sætte en dagsorden – ikke uden personlig risiko for ham selv – for de forfulgte på et meget vigtigt tidspunkt i Danmarks historie.

De kristne ledere i Danmark er i dag i en helt anden og friere situation. Der er ingen trusler tæt på. Men forfølgelser andre steder bør være et vigtigt tema. Er det mon ikke på tide, at ledende personer i den danske kirke står frem og sætter forfølgelsen af troende i Kina markant på dagsordenen? Det kunne ske ved at sætte fokus deres tunge skæbne i kirkebønnen i julegudstjenesterne.

Der er allerede præster, som beder for vores forfulgte trosfæller. Det er prisværdigt. Men vi har brug for en helt anden massiv indsats, hvor ledere står frem. Fra prædikestolen især i julen taler præsterne til ganske mange, selv i disse coronatider. Netop i denne vanskelige tid er det et rigtigt skridt at beskæftige sig med de forfulgte troendes situation.

Anden juledag er traditionelt martyrernes dag. De fleste kirker har fokus på Stefanus, den første kristne martyr. Men vi burde tænke bredere og også have fokus på dem, som døde for deres tro i det seneste århundrede. Her ikke mindst de mange, der som præsten Kaj Munk ofrede livet i kampen mod nazismen. Kampen for troen under kommunismen blandt andet i dagens Kina kræver desværre store menneskelige omkostninger.Midt i vores juleglæde bør der være overskud til at tale de forfulgtes sag. Kaj Munk gik hårdt i rette med regeringen i marts 1943, da den ville påbyde de danske præster ikke at støtte den norske kirkes holdning til og kamp mod nazismen. Kaj Munk var ikke overraskende bandlyst af nazistyret i Norge.

Ved fra de danske prædikestole at gå i rette med magtmisbruget vil der sikkert komme protester fra det kinesiske regime, for det overvåger os ganske nøje. Det kan måske koste Danmark nogle eksportindtægter. Men er det ikke vigtigere at få vores værdier frem om menneskerettighederne, vores kristne værdier, i en bøn for de forfulgte – også for andre troende end de kristne?

Vi klarer os nok alligevel, selvom der i en kort periode skulle blive solgt lidt færre sunde danske fødevarer til Kina. Men de forfulgte klarer sig ikke uden hjælp.

Viggo Fischer er forfatter og tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Niels Jørgen Langkilde er mag.art. og tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.