Prøv avisen

Befrielse

Thomas Kristensen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.”

Johannesevangeliet 8, 36

Hver mands ret til frihed står stærkt i vores folkelige bevidsthed. Og friheden til at tænke, tro og tale efter vores overbevisning er da også forankret i vort lands grundlov.

I andre lande er det slet ikke nogen selvfølge, at der skal være frihed for alle mennesker, uanset ophav, køn, politisk ståsted, økonomisk formåen eller religiøs overbevisning. Derfor må vores ret til frihed altid kalde på vores taknemmelighed og ansvarlighed. Og kalde på vores forbøn for dem, som styrer iblandt os: At frihed og retfærdighed må vare ved!

Dette tænker vi særligt på her den 5. maj, Danmarks befrielsesdag. Vores lands frihed og vores personlige frihed er en gave, ikke nogen selvfølge. Vi kan jo ikke bare melde os ud af det hele. Vi er bundet sammen med vores omverden og må ofte handle i flok. Hvor er den personlige frihed dog vigtig!

Jesus taler ind i jødernes stærke frihedsforståelse. ”Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen!”. Selvom de har været underkuet i lange perioder. Jødernes frihedsforståelse består i at være i åben forbindelse med Gud. Deres adelsmærke er at være ”Abrahams børn”, uanset ydre forhold. Så langt er Jesus enig med dem. Hvorfor går de så fejl af hinanden, disse jøder og Jesus? Jo, for Jesus ser, at de er blevet bundet af mange lag af snærende traditioner, som de har bygget oven på det oprindelige nære forhold til Gud.

Vi er stolte af vores grundlovssikrede frihed. Og taknemmelige for den. Men somme tider må vi spørge: Holder vi vore sande værdier levende? Er det virkelig sandt og bæredygtigt, hvad jeg grunder mit liv på, min uafhængighed, mine mål, mit syn på andre og mit syn på Gud? Eller har jeg efterhånden fået mig viklet ind i noget udueligt?

Du kan mene dig fri og dog være fange. Men! Du kan også være fange i det ydre, men alligevel være et frit menneske. Som utallige har oplevet det. Det kan være svært at løsgøre os fra alle de bindinger, vi er blevet viklet ind i. Derfor kalder befrielsesdagen os til at lytte efter Jesu befriende ord!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.