Prøv avisen

Børn og unge har også smerter – tag dem nu alvorligt

Behandling af børn med smerter adskiller sig væsentligt fra behandling af voksne med smerter, da børn lider af andre sygdomme end voksne, og smertebehandling af børn kræver en indgående forståelse for barnets udviklingstrin samt helt essentielt et godt samarbejde med forældrene, skriver fire personer fra Videnscenter for Børnesmerter. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Søren Walter, Gitte Aagaard, Susanne Molin og Pernille Opstrup

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Smerter er noget, vi alle frygter og gerne vil have hjælp til at mindske eller mestre, men trods dette er smertebehandling af børn og unge fortsat et meget underprioriteret område i det danske sundhedsvæsen, skriver læger og sygeplejersker fra Videnscenter for Børnesmerter

SMERTER HOS BØRN OG UNGE er et underprioriteret område i det danske sundhedsvæsen!

Smerter er noget, vi alle frygter og gerne vil have hjælp til at mindske eller mestre, men trods dette er smertebehandling af børn og unge fortsat et meget underprioriteret område i det danske sundhedsvæsen. Der er tydelig forskel på den smertebehandling, vi tilbyder voksne og børn og unge. Lad os ændre dette i fællesskab!

Videnscenter for Børnesmerter har igangsat en række initiativer på området og er blandt andet takket være midler fra Region Hovedstaden nået langt. Men vi skal helt i mål, ubehandlede smerter kan have konsekvenser både på kort og på længere sigt.

Behandling af børn med smerter adskiller sig væsentligt fra behandling af voksne med smerter, da børn lider af andre sygdomme end voksne, og smertebehandling af børn kræver en indgående forståelse for barnets udviklingstrin samt helt essentielt et godt samarbejde med forældrene.

EN SMERTE ER IKKE BARE en smerte. Vi skelner mellem fire typer af smerter: akutte smerter, procedurerelaterede smerter, det vil sige smerter udløst af nålestik eller lignende, længerevarende smerter og palliative smerter. Inden for området akutte smerter er vi godt på vej. Vi bruger smertescoringsredskaber specielt egnet til børn og smertebehandler individuelt, så børnene ikke får unødige lidelser, som påvirker dem senere i livet. Også med de procedurerelaterede smerter er vi godt på vej.

Vi har gjort evidensbaseret viden brugbar i praksis ved blandt andet at udvikle ”De fire obligatoriske” med anbefalinger til forældre og sundhedsfaglige under procedurer, der potentielt kan være smertefulde.

Vi har fundet alternativer til ufrivillig fastholdelse af børn og advokerer for, at det ikke bør være tilladt blandt andet ved at undervise, lave forældrefoldere og give personalet forslag til andre handlemuligheder.

Længerevarende smerter er en helt særlig problematik. De bedste internationale resultater er opnået gennem tværfaglige tiltag, og det kan vi ikke tilbyde systematisk endnu i Danmark. Det vil kræve oprettelse af nationale tværfaglige børnesmerteteams, der ud over læger og sygeplejersker består af psykologer, pædagoger/skolelærere, fysioterapeuter og socialrådgivere. Koordinerede tværfaglige behandlingstilbud har eksisteret i mange år i vores nabolande. Vi skylder danske børn og unge et tilbud af samme standard. Oprettelsen af palliative teams til børn og unge i Danmark viser, at hvor der er vilje og fokus, er der mulighed for succes.

I VIDENSCENTER FOR BØRNESMERTER besidder vi den nødvendige viden og kompetence og arbejder med at ændre kulturen på området og arbejde videre med tiltag i forhold til behandling og forebyggelse af smerter hos børn og unge. Men der er brug for opbakning hos politikere, forældre og sundhedsfaglige til at komme helt i mål med optimal smertebehandling af børn og unge.

Forældre: Kræv, at jeres børn bliver behandlet uden ufrivillig fastholdelse.

Kollegaer: Hjælp os med at implementere og udbygge den faglige viden. Stop med at holde børn ufrivilligt fast, giv den bedst egnede smertebehandling, brug nonfarmakologiske tiltag – brug den viden og evidens, der findes, og lad os ændre kulturen omkring børn, unge og smerter.

Politikere: Sæt behandling af børns og unges smerter – om de er akutte, procedurerelaterede, længerevarende eller palliative – på dagsordenen, hjælp os, så vi kan hjælpe børn og unge med at undgå smerter.

Tag nu børn, unge og smerter alvorligt!

Søren Walter er læge, Gitte Aagaard er sygeplejerske, Susanne Molin er sygeplejerske, og Pernille Opstrup er læge – alle ved Videnscenter for Børnesmerter.