Børn skal kende deres rettigheder for at forsvare sig imod voksne

Børn skal vide og løbende bekræftes i, at de har ret til at blive beskyttet mod vold, misbrug, udnyttelse og diskrimination.

Jo flere børn, der kender deres rettigheder, desto flere børn er i stand til at råbe op, når de oplever, at voksne mennesker bryder dem, skriver forkvinde Stine Alkert fra Red Barnet Ungdom. Her ses skoleelever på Rådhuspladsen til Børnekonventionens fødselsdag. – Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix.
Jo flere børn, der kender deres rettigheder, desto flere børn er i stand til at råbe op, når de oplever, at voksne mennesker bryder dem, skriver forkvinde Stine Alkert fra Red Barnet Ungdom. Her ses skoleelever på Rådhuspladsen til Børnekonventionens fødselsdag. – Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix.

NÅR BØRN OPLEVER vold, svigt og andre krænkelser, skal de lære at sige fra og hente hjælp. Det kan være svært, når krænkelserne kommer fra voksne eller institutioner, som de har tiltro til. Børn skal være klar over, når deres ret bliver krænket.

For 30 år siden vedtog FN 54 fælles regler og rettigheder, der går under navnet Børnekonventionen. Konventionen skal beskytte børn over hele verden og slår blandt andet fast, at børn skal beskyttes mod vold, at de har ret til at lege og gå i skole, og at børn bør inddrages i beslutninger om deres eget liv.

Da jeg som frivillig i Red Barnet Ungdoms antimobbeprojekt besøgte skoleklasser, stillede jeg ofte eleverne spørgsmålet, hvor mange af dem der kendte til Børnekonventionen. Det var typisk ikke mange hænder, som blev rakt i vejret.

MANGE BØRN KENDER IKKE deres egne rettigheder. En ny undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder og Unicef viser faktisk, at 45 procent af de adspurgte danske skoleelever ikke kender til Børnekonventionen. Og hvorfor er det et problem?

Når voksne krænker et barns rettigheder, skal barnet vide, at det ikke er i orden. Det kan være svært for et barn at forstå, at dets rettigheder bliver krænket, hvis barnet stoler på de voksne, der krænker dem. Når børn kender deres rettigheder, kan de bedre forsvare sig ved at bede om hjælp, når deres rettigheder bliver brudt.

Det er selvfølgelig tilfældet med alle love og rettigheder. Man skal kende sine rettigheder for at kunne forsvare sig. Børn har dog særligt brug for, at vi voksne hjælper dem med at forstå deres rettigheder. De har brug for, at skoler, forældre og organisationer bliver ved med at sikre, at de ved, at de har krav på et godt børneliv.

Trygfonden og Børns Vilkår udgav tidligere i år deres årlige opgørelse af ”svigt af børn i Danmark”, som viser, at hvert sjette barn i Danmark har været udsat for fysisk vold i hjemmet.

Børn skal vide og løbende bekræftes i, at de har ret til at blive beskyttet mod vold, misbrug, udnyttelse og diskrimination.

Jo flere børn, der kender deres rettigheder, desto flere børn er i stand til at råbe op, når de oplever, at voksne mennesker bryder dem. Jo flere børn, der råber op, når de eksempelvis oplever, at deres ret til ikke at blive diskrimineret på baggrund af religion, hudfarve og køn bliver brudt, desto flere børn kan få en god barndom.

BØRN BLIVER STÆRKERE AF at kende deres rettigheder. De skal være klar over, at de skal tage fat i en voksen, hvis de oplever, at deres egne eller deres venners rettigheder bliver krænket.

Tal med dit barn om dets rettigheder og Børnekonventionen. Du, der er forælder, landets skoler og organisationer som Red Barnet Ungdom har et fælles ansvar for, at alle børn lærer deres rettigheder at kende. Børn skal løbende mindes om deres rettigheder, og skoler bør undervise i Børnekonventionen på alle klassetrin.

Det er dog ikke kun børnene, der bør lære om Børnekonventionen. Vi voksne har et ansvar for at kende børns rettigheder, så vi kan hjælpe børnene, når vi oplever, at deres rettigheder bliver brudt.

Lad os sikre, at alle børn kender deres rettigheder, og at alle voksne og samfundet som helhed overholder dem.

Stine Alkert er forkvinde i Red Barnet Ungdom.