Prøv avisen

Kristendemokraterne: Borgerlige partier har gjort knæfald for socialismen

Institutionaliseringen af småbørn er paniske politikeres desperate forsøg på at kontrollere den frie tanke. Jeg forstår dem godt, for idéer er til tider skræmmende og rabiate. Men de kan kun bekæmpes ved at konfronteres, skriver Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne.

Ritt Bjerregaard (S) må flå sig af grin på sin fynske æbleplantage, mens hun iagttager, hvordan de blå hovedløst giver staten magten over vores børns opdragelse., skriver Stig Grenov, landsformand for Kristendemokraterne

DET ER BRUTALT, når et-årige tvinges i vuggestue, med det formål at lære dem danske værdier, sprog og traditioner. Det er et mord på de borgerlige frihedsværdier, der hylder retten til at opdrage egne børn uanset bopæl eller indkomst. Det er mangel på indsigt i børns basale behov.

Etåriges tætte følelsesmæssige forhold til forældrene er altafgørende for en succesfuld sprogudvikling. Lær far og mor, hvordan børnenes ordforråd styrkes, og de vil føle sig anerkendte og kompetente. Det vil være langt mere positivt end det selvmodsigende ”obligatoriske tilbud”, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti hoster op med. Indfør målrettede sproglegestuer for de mindste sammen med de voksne, uden at de skal tvinges fra hinanden.

I stedet presses de sidste standhaftige modstandere af den altomfavnende stat til overgivelse med økonomiske sanktioner. 25 timers ugentlig tvangsinstitution, eller børnechecken fratages. På rød stue kan de etårige så kravle rundt og spejde efter en af de få pædagoger, der under trussel om fængsel skal lære dem kultur. Velkommen til danske værdier.

”HVAD DER GAVNER BØRNENE BEDST, må her veje tungere end, hvad forældre måske formår at tilbyde dem,” påstår Kristeligt Dagblads lederartikel. Men hvor er dokumentationen for, at en et-årigs behov for traditioner rækker ud over mad, søvn, tryghed og en ren ble? Hvor findes den forskning der viser at børn under to år har gavn af at blive adskilt fra forældrene? Forskningen viser, at modersmål er en fordel, når der senere skal tilegnes dansk.

”Tryk avler modtryk”, står der skrevet. At true får stik modsatte effekt i miljøer, der tvivler på det offentliges gode intentioner.

Det bliver kampen om børnene, og institutionerne bliver fjenden. Spørgsmålet er, om det er indvandrerne, der er galt afmarcheret, eller danskerne selv, som har fået kollektivt blackout. Aldrig har danske børn tilbragt så meget af barndommen i pasningsordninger, og aldrig har de haft så svært ved at navigere efter sociale, fælles spilleregler.

Mon der er en sammenhæng mellem det stigende antal unge med psykiske diagnoser og det faktum, at over 60 procent af alle vuggestuebørn har en arbejdsuge på mindst 35 timer? Skulle vi ikke sadle om og give forældre ret til samme kommunale tilskud, hvis de selv passer børnene?

INSTITUTIONALISERINGEN AF småbørn er paniske politikeres desperate forsøg på at kontrollere den frie tanke. Jeg forstår dem godt, for idéer er til tider skræmmende og rabiate. Men de kan kun bekæmpes ved at konfronteres.

At Christiansborg i første omgang isolerer problemet til ghettoer med overvægt af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og udlændinge, er en ringe trøst. Socialdemokraterne har allerede gjort sig rede til at udvide statsopdragelsen til alle socialt belastede områder. Derefter er det alene et definitionsspørgsmål, før det rammer religiøse samfund eller dem med årsindtægter under 420.000 kroner.

De borgerlige partier har gjort knæfald for socialismen. Ritt Bjerregaard (S) må flå sig af grin på sin fynske æbleplantage, mens hun iagttager, hvordan de blå hovedløst giver staten magten over vores børns opdragelse.

Men man kan ikke forsvare frihedsrettighederne ved at begrænse dem.

Stig Grenov er landsformand for Kristendemokraterne.