Centerleder: Vi har brug for en samlet pakke, hvis vi skal hjælpe folk ud af misbrug

Hvis regeringen vil gennemføre en ”aktiv og ambitiøs socialpolitik”, som den lover, er det afgørende at sikre, at mennesker på kanten af samfundet kan få en seriøs behandling, hvor der for alvor bliver taget hånd om deres problemer, skriver centerleder for behandlingscenter

Døgnbehandling er den mest intense behandling til misbrugere. Arkivfoto.
Døgnbehandling er den mest intense behandling til misbrugere. Arkivfoto. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix

SOM LEDER AF et døgnbehandlingscenter er jeg glad for forslaget om en ny og forbedret socialpolitik. Det er der behov for – også på misbrugsområdet, hvor der for alvor har været udfordringer de seneste år. En tendens er, at der er færre og færre beboere på et behandlingscenter som Sydgården, hvor vi tilbyder døgnbehandling. Umiddelbart lyder det positivt.

Desværre er der ikke tale om et mindre behov for behandling af misbrugere. Tværtimod.

De seneste år er antallet af døgnbehandlingstilbud faldet. På Tilbudsportalen.dk – stedet, kommunerne henviser fra – er der nu kun 22 døgnbehandlingssteder tilbage, mens der i 2015 var cirka det dobbelte. Samtidig bliver færre misbrugere henvist til døgnbehandling i kommunerne. På bare to år er antallet af stofmisbrugere i døgnbehandling faldet med 20 procent. I dag er det kun cirka hver 20. misbruger, der startede i et offentligt finansieret stofbehandlingsforløb i 2017, der har påbegyndt en intensiv døgnbehandling. Døgnbehandlingen erstattes i stedet af ambulant behandling – altså den mindst intensive form til at behandle misbrugere.

På døgnbehandlingsstederne står vi magtesløse. Konkret bliver vi på Sydgården dagligt ringet op af frustrerede pårørende eller misbrugerne selv, der desperat har brug for intensiv døgnbehandling. Vores tilbud er for dyrt for privatpersoner, og vi er nødt til at give afslag og opfordre til at kontakte kommunen. Svaret er det samme hver gang: Kommunen vil ikke henvise. Det på trods af at der er mange ledige pladser på flere af landets døgnbehandlingssteder.

FORKLARINGEN KAN VÆRE, at et døgnbehandlingstilbud er en dyrere løsning nu og her end en ambulant behandling. Jeg opfordrer blot til, at man ser behandling i et større perspektiv. For misbrugere er borgere, der både kan og vil bidrage til samfundet. De er blot tabt i et hul, som de har brug for hjælp til at komme op af. Jo længere vi lader dem sidde fast i det hul, jo sværere er det at få dem op igen. Det gør en forskel, at de får den rette behandling fra start.

Det betyder ikke, at ambulant behandling aldrig er løsningen. Ambulant behandling er mindre indgribende og giver mulighed for at passe et arbejde samtidig med behandlingsforløbet. For nogle giver det rigtig god mening at fortsætte deres dagligdag, mens behandlingen står på. Det er bare ikke alle, der er i stand til det.

FORDELEN VED DØGNBEHANDLING er, at det er et længere forløb, hvor beboerne har konstant støtte omkring sig. Der er tid til fordybelse og til at arbejde med de komplekse problemstillinger, et misbrug ofte gemmer på. Beboerne får både medicin og terapi og bliver trænet i, hvordan de skal klare livet efter behandlingen.

Det er den samlede pakke, der er nødvendig, hvis vi skal have en chance for at hjælpe mennesker ud af deres misbrug.

Her kan ambulant behandling til gengæld fungere som en forlængelse af døgnbehandlingen – som en støtte, der kan hjælpe misbrugeren tilbage til hverdagen uden den trofaste følgesvend, som misbruget for de fleste har været i mange år.

I stedet for at henvise færre til døgnbehandlingen burde vi måske drage fordel af styrkerne ved begge behandlingstilbud. Henvise flere mennesker i svært misbrug til et døgnbehandlingscenter, hvor der er tid og ressourcer til at nå helt ind til misbrugets rod, og efter opholdet tilbyde ambulant behandling for at få misbrugeren sikkert tilbage til dagligdagen igen.

Hvis regeringen vil gennemføre en ”aktiv og ambitiøs socialpolitik”, som den lover, er det afgørende at sikre, at mennesker på kanten af samfundet kan få en seriøs behandling, hvor der for alvor bliver taget hånd om deres problemer.

For mig at se er døgnbehandlingstilbud en investering, der måske er dyr nu og her, men på den lange bane kan den blive billigere set i forhold til samlede behandlingsudgifter, tabt arbejdskraft og tabte skæbner.

Susanne Dahl er centerleder for behandlingscenteret Sydgården.